Outplacementprocessen er rammeværket i jobsøgningen

Outplacementprocessen er rammeværket i jobsøgningen, og en god outplacementproces er derfor helt afgørende for at yde medarbejderen den bedst mulige støtte og vejledning i at komme i job. En god proces er nemlig fundamentet for at skabe en effektiv proces med at komme i job. Den gode proces sikrer både effektiv tidsudnyttelse og gør det lettere og sjovere at være jobsøgende. Og vigtigst af alt får den gode outplacementproces medarbejderen hurtigt tilbage til drømmejobbet.

Outplacementforløb

Første skridt er at etablere en tillidsfuld relation mellem medarbejder og rådgiver. Dette åbner op for en dybdegående forståelse af medarbejderens behov, ønsker og styrker. Dernæst afdækkes medarbejderens karriereønsker og mål, herunder identifikation af ønskede stillinger, brancher og ansvarsområder. Der fokuseres på at kortlægge både faglige kompetencer og personlige egenskaber, da begge er afgørende for at skabe en stærk ansøgning og CV.

Medarbejderen præsenteres også for teknikker til at analysere stillingsopslag, så fokus lægges på arbejdsgiverens krav og forventninger. Dette gør det markant lettere at skræddersy ansøgningerne og CV’et til specifikke stillingsopslag. Derudover udarbejdes en velovervejet og effektiv jobsøgningsstrategi. Dette inkluderer valget af redskaber som LinkedIn, sociale medier, traditionel jobsøgning og netværksmuligheder. Alt tilpasses medarbejderens præferencer og behov.

Herefter initieres jobsøgningsprocessen med afsendelse af ansøgninger, aktivering af netværk og kontakt med rekrutteringsbureauer. Der lægges vægt på løbende støtte og rådgivning, herunder forberedelse til samtaler og tilpasninger af ansøgninger og CV. Der proaktivt identificeres også nye jobmuligheder. Endelig evalueres indsatserne løbende for at sikre, at forløbet er så optimalt som muligt og for at identificere eventuelle områder til forbedring. Denne strukturerede proces er designet til at lede medarbejderen fra opsigelse til en vellykket genplacering i arbejdsmarkedet.

Vi hjælper din opsagte medarbejdere godt videre med karrieren.
Outplacementprocessen er rammeværket for vores hjælp til opsagte medarbejdere.

Eksempel på outplacementproces

;

Trin 1 | Forventninger, relation, og tillid

Vi indleder forløbet med at afdække medarbejderens behov og ønsker for at sikre et givende samarbejde.

;

Trin 2 | Job- og karriereønsker

Vi dykker ned i medarbejderens ønsker og motivationer, og identificerer de ønskede stillinger, brancher og ansvarsområder.

;

Trin 3 | Kompetenceprofil & styrker

Vi fokuserer på at kortlægge og fremhæve medarbejderens styrker, herunder både faglige kompetencer og personlige egenskaber.

;

Trin 4 | Jobsøgningsmateriale

I dette trin præsenterer vi medarbejderen for teknikker til at analysere stillingsopslag, så fokus lægges på arbejdsgiverens krav og forventninger. Medarbejderen får desuden adgang til over 200 eksempler på ansøgninger og en række CV-skabeloner, der er udarbejdet af erfarne jobsøgnings-skribenter, til konkrete stillingsopslag fra danske jobportaler.

;

Trin 5 | Jobsøgningsstrategi & -værktøjer

Vi udarbejder en velovervejet og effektiv jobsøgningsstrategi baseret på de tidligere trin og nøje udvælger de redskaber, der skal tages i brug. Strategien og værktøjerne skræddersyes efter medarbejderens præferencer og dækker alt fra kompetenceudvikling til optimal udnyttelse af LinkedIn og andre sociale medier, traditionel jobsøgning og udnyttelse af netværksmuligheder.

;

Trin 6 | Iværksættelse

Nu påbegynder vi jobsøgningsprocessen, som inkluderer afsendelse af ansøgninger, aktivering af netværk og kontakt med rekrutteringsbureauer.

;

Trin 7 | Samtaleteknikker og sparring

Vi fortsætter med løbende støtte og rådgivning, herunder en skarp fokus på at forberede medarbejderen til jobsamtaler. Vi hjælper desuden med yderligere tilpasninger af CV’et og ansøgningerne. Derudover er vi proaktive med at identificere jobmuligheder. Denne rådgivning inkluderer en dedikeret indsats for at styrke kandidatens samtaleteknikker og forberede dem til jobsamtalerne.

;

Trin 8 | Evaluering af outplacementforløb

Vi evaluerer vores indsatser og identificerer områder til forbedring.