Kandidater 50+ | Jobsøgning (Premium)

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Premium) er et tilbud til vores modne kandidater. Jobsøgning kan nemlig være en udfordrende proces, især når man når en alder af 50 eller derover. Hos os forstår vi de særlige behov og udfordringer, som kandidater 50+ står over for i deres jobsøgningsrejse. Vores mål er at hjælpe dig med at navigere gennem denne proces med tillid og sikkerhed.

Hvad kan du opnå med vores en-til-en hjælp til jobsøgning som 50+ kandidat?

Arbejdsgivere viser ofte en vis tilbageholdenhed med at ansætte denne aldersgruppe. Den gode nyhed er, at arbejdsløsheden ikke er højere hos 50+ kandidater sammenlignet med andre aldersgrupper. Problemet opstår, når en person over 50 år bliver jobsøgende. Her tager det oftest længere tid at genindtræde på arbejdsmarkedet, sammenlignet med andre aldersgrupper. En urimelig hindring for 50+ kandidater. Dog er der tegn på en positiv udvikling blandt arbejdsgivere, og vi står klar til at hjælpe dig med denne udfordring.

Få god hjelp til din jobsøgning som kandidat på 50+

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Premium)

Du får en målrettet og individuel tilgang til jobsøgningshjælp, der tager højde for dine unikke behov, ønsker og mål. Uanset om du foretrækker en proaktiv tilgang med netværksopbygning og målrettede ansøgninger, eller om du trives bedst med en mere traditionel tilgang, er vi her for at støtte dig. Vores erfarne team af jobspecialister vil guide dig gennem hele processen, fra opdatering af dit CV og udarbejdelse af skræddersyede ansøgninger, til forberedelse til jobsamtaler og netværksaktiviteter. Vi vil arbejde tæt sammen med dig for at identificere dine styrker, mål og ønsker, og skabe en strategi, der passer til dig bedst.

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Premium)

Målgruppe & varighed

En-til-en jobsøgning er et 90-dages forløb. Forløbet henvender sig til 50+ jobsøgende, der søger stillinger uden ledelsesansvar. Dvs. stillinger uden nogen form for ledelse. Herunder uden fagligt ledelses ansvar, uden projektansvar, uden personaleansvar o.l.

Målsætning

Vores målsætning er altid, at du kommer hurtigt tilbage til et job, som du kan se dig selv i og trives med. For at opnå dette, prioriterer vi at lære dig og dine behov og jobmæssige krav ønsker at kende. 

Dette får du

1 X Brutto-CV

6 x jobansøgninger

6 x CV til jobansøgningerne

1 X LinkedIn-profil (Opdatering/Udarbejdelse)

Sparring på 4 X jobansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet.

15 timers jobsøgningsrelateret sparring.

Fleksibel tilgang

Behovet og ønskerne til den konkrete jobsøgningshjælp kan nemt veksler fra kandidat til kandidat. Det ønskede resultat er dog som oftest det samme. Nemlig at komme tilbage i job hurtigst muligt. For at imødekomme vores kandidater bedst muligt, sammensætter vi vores jobsøgningshjælp ud fra den konkrete kandidat. Nogle kender karrierevejen og har primært behov for at komme hurtigt og godt i gang med deres jobansøgninger, CV og LinkedIn. Andre ønsker sparring angående mulige karriereveje og netværksmuligheder. 

Hvad gør vi?

Vi begynder med at lære dig at kende og du lærer os at kende. Derefter samarbejder vi med dig om at identificere karrierevejen og hvilke specifikke jobmuligheder, der har interesse.

Når du er parat, udarbejder vi dit brutto-CV og identificere to eller flere relevante stillingsopslag, som du kunne tænke dig at søge. Vi udarbejder to jobansøgninger og dertilhørende tilpassede CV’er.

Når du har behov for det – gerne hver unge – snakker vi sammen. Samtalernes indhold veksler. Det kan være om forberedelse til en kommende jobsamtale, gennemgang af jobansøgninger, eller andre relevante emner, der opstår undervejs i forløbet. Vi er her for at støtte og vejlede dig vejledning, uanset hvilke emner du står har behov for at sætte fokus på i forbindelse med din jobsøgning.

Hvad gør du?

Hvis du allerede har tidligere jobansøgninger og et CV, vil vi gerne modtage disse. Hvis ikke, vil vi bede dig om at udfylde vores CV-profil. Det samme gælder for din LinkedIn-profil; hvis du ikke har en, kan du udfylde vores LinkedIn-profilguide. Vi gennemgår materialet for at udarbejde dit brutto-CV og LinkedIn-profil. Undervejs i processen har vi behov for, at du er tilgængelig for yderligere oplysninger og eventuelle uddybende spørgsmål. Vi vil også bede dig om at angive dine tanker og ønsker vedrørende din fremtidige karriere, samt henvise til nogle eksempler på stillingsopslag, der har din interesse.

Tillæg for ledelsesprofiler

Vær opmærksom på, at der er tillæg for kandidater 50+ som søger ledelsesstillinger. Både personaleledelse, projektledelse og andre managementstillinger.

Gode råd til jobsøgningen

Ud over de udfordringer, som kandidater over 50 år kan stå over for i forbindelse med jobsøgning, er der også en række strategier og tilgange, der kan være særligt nyttige for denne aldersgruppe. Strategierne og en proaktiv jobsøgningen speeder processen om. Dette hjælper vi dig med.

Ud over de udfordringer, som kandidater over 50 år kan stå over for i forbindelse med jobsøgning, er der også en række strategier og tilgange, der kan være særligt nyttige for denne aldersgruppe.

Netværk & erfaringsdeling

Kandidater over 50 har ofte et omfattende netværk og mange års erhvervserfaring. Udnyt dette ved at deltage i brancheevents, seminarer og netværksgrupper, hvor du kan møde potentielle arbejdsgivere og kolleger samt dele erfaringer og viden.

Målrettet ansøgningsstrategi

Undersøg virksomheder og brancher, der værdsætter erfaring og modenhed, og ret dine jobansøgninger og CV’er specifikt mod disse mål. Sørg for at tilpasse dine ansøgninger og CV’er til de specifikke krav og behov, som virksomhederne har.

Fokusér på dine styrker

Identificer og fremhæv de færdigheder, erfaringer og kvaliteter, der gør dig til en værdifuld ressource for arbejdsgivere. Vær klar til at demonstrere, hvordan dine kompetencer kan bidrage til at løse virksomhedernes behov og udfordringer.

Opdatere færdigheder

Sørg for at holde dine færdigheder og viden ajour med de seneste trends og teknologier inden for dit felt. Dette kan omfatte kurser, efteruddannelse eller certificeringer, der kan gøre dig mere attraktiv for arbejdsgivere.

Netværk & erfaringsdeling

Kandidater over 50 har ofte et omfattende netværk og mange års erhvervserfaring. Udnyt dette ved at deltage i brancheevents, seminarer og netværksgrupper, hvor du kan møde potentielle arbejdsgivere og kolleger samt dele erfaringer og viden.

Netværk & erfaringsdeling

Kandidater over 50 har ofte et omfattende netværk og mange års erhvervserfaring. Udnyt dette ved at deltage i brancheevents, seminarer og netværksgrupper, hvor du kan møde potentielle arbejdsgivere og kolleger samt dele erfaringer og viden.

Vær synlig online

Opdater og vedligehold din online tilstedeværelse ved at have en professionel LinkedIn-profil og deltage aktivt i relevante diskussioner og netværk på platformen. Dette kan hjælpe med at øge din synlighed over for potentielle arbejdsgivere og netværk.

Fleksibilitet

Vær åben for forskellige jobmuligheder, herunder midlertidige stillinger, projektarbejde eller deltidsarbejde. Fleksibilitet kan øge dine chancer for at finde beskæftigelse og åbne døre til nye muligheder.

Søg rådgivning

Søg hjælp fra karriererådgivere, jobcoaches eller mentorer, der kan give dig værdifuld vejledning og støtte i din jobsøgningsproces.

Fordele en-til-en jobsøgningshjælp 50+ kandidater

Individuel opmærksomhed

Du får  personlig opmærksomhed og støtte fra vores erfarne rådgivere. Dette sikrer, at deres unikke udfordringer og mål bliver adresseret på en effektiv måde.

Målrettet støtte

Vi understøtter vores 50+ kandidater gennem alle trin i jobsøgningen, herunder CV og ansøgningsforberedelse, jobsøgningsstrategier, samt forberedelse til jobsamtaler. 

Feedback & tilpasning

Vi giver konstruktiv feedback på den CV, ansøgninger og præstationsmuligheder. Dette hjælper dem med at få fokus på alle styrkerne og områder til forbedring.

Motivation og positiv opbygning

Ved at få personlig støtte og vejledning øges selvtilliden og motivationen igennem jobsøgningsprocessen.

Talenttest

Få overblik over dine stærkeste arbejdstalenter og bliv bedre til at fokusere på de områder, der giver dig energi. Efter testen får du en oversigt over dine 9 toptalenter. Disse talenter kan hjælpe dig med at udnytte dine styrker bedre på på jobbet.

Persontypetest

Du ved måske allerede, hvilken type du er? Uanset, har JobIndex har en online persontypetest, som du gratis kan anvende, og blive klogere på dig selv. Persontypetesten giver dig god og værdifuld indsigt til f.eks. jobsøgningen og jobsamtalerne.

Talenttest

Styrketest hos Via Institute on Character er en dansk test med 120 spørgsmål (15 – 20 minutter). Når du har gennemført testen, får du en liste overdine vigtigste karakterstyrker. Du indeholder alle styrker på listen, hvor de højest placerede er dine topstyrker.