Outplacement (Basis) God videre i arbejdslivet

Outplacement (Basis) Godt videre i arbejdslivet, kan være den perfekte hjælp til dine opsagte medarbejdere. Outplacement (Basis) er nemlig en løsning, hvor vi hjælper medarbejderen godt i gang med jobsøgningen. Medarbejderen modtager f.eks. sparring og rådgivning til, hvordan medarbejderen lander drømmejobbet, samt hjælp til ansøgninger, CV og LinkedIn.

Vi hjælper din medarbejder godt videre

Vores Outplacement-program hjælper opsagte medarbejdere med at komme godt videre i deres job eller karriere. Dermed tager vi hånd og din medarbejder i en svær situation, ved at give medarbejderen en respektfuld afslutning på sin indsats i din virksomhed, samt en positiv start på et nyt kapitel.

Individuel tilpasset outplacement-program

Hver medarbejder står i en unik situation. Derfor tilpasser vi alle vores outplacement-forløb individuelt til den enkelte. Nogle foretrækker en proaktiv tilgang, mens andre trives bedst med en mere traditionel tilgang. Der er også dem, der måske ønsker at skifte job- eller karriereretning helt.

Outplacement (Basis) Målgruppe og varighed

Outplacement (Basis) er et to-måneders jobforløb (60 dage), og henvender sig til medarbejdere, der arbejder i stillinger uden nogen form for ledelsesansvar – fagligt såvel som personalemæssigt.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at stille os dine spørgsmål. Vi besvarer dem så godt vi kan, helt uforpligtende.

Outplacement (Basis) Godt videre i arbejdslivet

Outplacement (Basis) – Godt videre i arbejdslivet

Outplacement - Når opsigelsen er en realitet.

Nyt job med Outpalcement (Basis)

Vores målsætning er altid at kandidaten får et nyt job med outplacement (Basis). Forløbet tager naturligvis udgangspunkt i kandidaten, som vi hjælper godt i gang med jobsøgningen. Indledningsvis prioriterer vi at hjælpe kandidaten med at kortlægge, hvilke typer af stillinger, han eller hun, ønsker at forfølge. Dernæst går vi i gang med at udarbejde kandidatens jobsøgningsmateriale. Med Outplacement (Basis) udarbejder vi – i samarbejde med kandidaten – to jobansøgninger og tilhørende CV’er, samt en professionel og relevant LinkedIn-profil. Derudover hjælper vi kandidaten med at kortlægge netværks-muligheder. Dvs. hvilke netværk kandidaten med fordel kan trække på i jobsøgningen.

Outplasement tilpasset kandidaten

Behovet i forbindelse med outplacement veksler fra kandidat til kandidat. Vi sammensætter derfor altid behovet ud fra den konkrete medarbejders ønsker. Nogle har primært behov for at komme godt i gang med deres jobansøgninger, CV og LinkedIn. Andre ønsker dybdegående sparring angående deres jobmuligheder, samt løbende sparring.

Kortlægning muligheder og ønsker

Hvad skal jeg nu? Skal jeg evt. skifte branche, jobindhold?

Valg af fremtidig karrierevej

Analyse af jobmuligheder

Kortlægning af netværk

Jobsøgningsmateriale & netværk

Kompetencer, erfaring, resultater og personlige styrker

Uddannelse, kurser, certifikater mv.

Udarbejdelse af ansøgning.

Udarbejdelse af CV og LinkedIn-profil

Sparring og motivation

Et outplacement-forløb aftales for en periode på f.eks. 30, 60 eller 90 dage. Uanset, hvilke periode, vi aftaler, lægger vi altid vægt på, først og fremmest at kortlægge kandidatens fremtidige karriereønsker. Derefter udarbejder vi en stærk jobsøgningsprofil – herunder et CV, en jobansøgning og en LinkedIn-profil. Her bruger vi meget tid på at sparre med kandidaten, og hjælper kandidaten med at finde ud af, hvad der motiverer ham eller hende. Samtidig arbejder vi med kandidatens jobansøgning, CV og LinkedIn-profil, samt på at kortlægge muligheder inden for ens netværk. Hvis outplacement-forløbet er på mere end 30 dage, arbejder kandidaten selv videre med jobsøgning. Her har vi som minimum ugentlig sparring med den tilknyttede outplacement-konsulent.

Send os dine spørgsmål

Hvis du har behov for hjælp med vores ‘CV – Professionel hjælp til dit CV (Basis), er du altid velkommen til at høre nærmere.

Outplacement (Basis) Godt videre i arbejdslivet

Outplacement (Basis) er et jobsøgningsforløb på 60 dage, målrettet kandidater, der er blevet opsagt af deres arbejdsgiver. Forløbet går grundlæggende ud på at hjælpe en kandidat godt videre til hans/hendes næste job. Det er naturligvis altid den enkelte kandidat, der er omdrejningspunktet i Outplacement (Basis). Derfor sammensætter vi altid Outplacement-forløbet til den konkrete kandidat. Dog indeholder alle vores Outplacement-forløb nogle grundelementer, og som vi tilbyder alle kandidater, der vælger Outplacement (Basis).

Målgruppe

Outplacement (Basis) er målrettet kandidater, der har behov for at komme godt fra start med jobsøgningen. Dette gælder naturligvis selve jobsøgningsmaterialet, men i høj grad også ved at få den tryghed, som en jobsøgningspartner kan give kandidaten, i en hård og usikker periode, som en opsigelse typisk medfører.

Grundelementer i Outplacement (Basis)

  • 1 brutto-CV
  • 2 jobansøgninger
  • 2 CV’er til ovenstående jobansøgninger
  • 1 LinkedIn-profil (Udarbejdelse/opdatering).
  • Professionel gennemgang af 2 jobansøgninger, som kandidaten, i aftaleperioden udarbejder
  • 5 timers jobsøgningsrelateret rådgivning og sparring.
  • Fast sparringspartner, som kandidaten løbende kan søge råd og vejledning hos.

Hvad gør vi?

Indledningsvis lægger vi vægt på at lære vores kandidat at kende, og at kandidaten lærer os at kende. Dernæst prioriterer vi, sammen med kandidaten at finde ud af, hvilken retning han/hun ønsker at karrieren skal gå, og hvilke jobs kandidaten ønsker at forfølge. Dette naturligvis kun når kandidaten har behov for det. For nogle af vores kandidater, er det nemlig meget klart fra start, hvilken retning han/hun ønsker at gå. Uanset, tager vi altid snakken herom.

Så snart vores kandidat er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælge to eller flere relevante stillinger, som kandidaten ønsker at søge. Til to af stillingsopslagene udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er.

Hver uge afholder vi en ’samtale’ med kandidaten. Denne samtale tager udgangspunkt i kandidatens behov og ønsker. Det kan f.eks. være at kandidaten er inviteret til en jobsamtale, og ønsker at forberede jobsamtalen sammen med os. Det kan også være, at kandidaten er i gang med at udarbejde en eller flere jobansøgninger, som han/hun ønsker at vi gennemgår og snakker igennem. Det kan også være at samtalen skal handle om noget helt tredje eller fjerde.

I Outplacement (Basis) tilbyder vi desuden at gennemgå to jobansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet. Vi gennemgår jobansøgningen, og kandidaten modtager en professionel tilbagemelding. Tilbagemeldingen følger samme proces som vores service ’Jobansøgning (Basis).

Hvad gør du?

Konkret har vi behov for, at du sender os tidligere jobansøgninger samt CV’er. Hvis du ikke har noget jobsøgningsmateriale, kan du i stedet udfylde vores CV-profil. Hvis du ligeledes heller ikke har en LinkedIn-profil, vil vi bede dig om at udfylde vores LinkedIn-profilguide. Vi gennemgår materialet, med henblik på at udarbejde dit brutto-CV og LinkedIn-profilen. Du kan forvente, at vi undervejs får behov for, at du er til rådighed, så vi kan stille dig uddybende spørgsmål. Derudover vil vi hurtigt i forløbet spørge ind til dine tanker og ønsker i relation til din fremtidige karriere, ligesom vi vil bede dig henvise til nogle eksempler på stillingsopslag, som kan have din interesse.

Varighed

Outplacement (Basis) forløber over 60 dage. Der er mulighed for at aftale en opstart på 15 arbejdsdage. Her anvendes opstartsperioden til udarbejdelse af jobsøgningsmateriale. Fordelen ved dette er, at kandidaten kan få et endnu bedre udbytte af vores hjælp i forbindelse med Outplacement (Basis). Prisen for tillægget på 15-dages opstart er DKK 10.000 ekskl. moms.

Outplacementprocessen er rammeværket for vores hjælp til opsagte medarbejdere.