Jobsøgning er ikke en pølsefabrik

At stå som jobsøgende er ofte en følelsesmæssigt udfordrende og usikker situation. Derfor er det af afgørende betydning, at den tilbudte hjælp er både relevant, konkret og målrettet. Generiske jobsøgningskurser, der forsøger at imødekomme behovene hos en bred vifte af deltagere med forskellige baggrunde, faglige niveauer, erfaringsniveauer og aldersgrupper, har sjældent den ønskede effekt. Jobsøgning er en individuel proces, der ikke kan standardiseres, som vi kender det fra masseproduktion. Ethvert forsøg på at gøre det til en ‘pølsefabrik’ ender som regel i fiasko, hvilket der desværre er mange eksempler på. Det er ikke blot en spildt ressource. Tiden og pengene ville være bedre investeret i en individuel tilgang til jobsøgningen.

Nytteløse jobsøgningskurser

Som jobsøgende kan du højt sandsynligt nikke genkendende til, at vejen til næste job både kan være lang, snørklet, og stressende. Flere oplever desuden at blive sendt på diverse kurser, der i bedste fald er spild af tid. Herunder jobsøgningskurser, der ellers markant burde forbedre dine muligheder for at komme hurtigt i job.

Dette kan flere af jer, der læser med, måske genkende. Faktisk har jeg selv deltaget i sådan et. En  hurtig søgning på nettet underbygger desværre, at jeres og mine egne oplevelser med tvungen deltagelse i mere eller mindre nytteløse kurser – initieret af et jobcenter eller en 2. aktør – ikke er enestående tilfælder. Langt fra.

Hvorfor står det så slemt til med jobsøgningskurserne?

Jobsøgning er ikke en pølsefabrik, alligevel bliver det ofte håndteret som er det en pølsefabrik. At målrette et jobsøgningskursus til flere forskellige målgrupper er derfor også selvsagt en dårlig idé. Det burde være åbenlyst og logisk for enhver. Et kursus, der ikke er skarpt tilpasset deltagerne, kan ikke danne grobund for gode resultater. Deltagerne får ikke de nødvendige færdigheder eller strategier til at finde job. Dette kan føre til frustration og mistillid til lignende initiativer. For nogle deltagere kan det endda have direkte negative konsekvenser ved at påvirke deres selvtillid og tro på deres evner til at finde job. For os, der investerer tid og ressourcer i at forstå de jobsøgendes behov og tilpasse kursusindholdet og undervisningsmetoderne derefter, er det enormt frustrerende. Det påvirker  nemlig også vores omdømme.

Fokus på konkrete og relevante stillinger

Ikke overraskende er vores erfaring, at konkret og målrettet jobsøgning, bærer frugt. Dette stiller krav til os om at komme med en dybdegående indsigt i stillingerne, brancherne, og fagområderne som kandidaterne søger job inden for. Derved kan vi eksempelvis bedre trække på vores netværk. Ligesom vores sparring angående prioritering og tilgangen til mulige jobåbninger. Samtidig bliver vi langt mere skarpe i at hjælpe med alt fra CV, ansøgningerne, og anvendelsen af netværk.

Faglighed er alfa og omega

Hvis du er uden job, sætter vi os godt ind i, hvilke stillinger, brancher, og fagområder du ønsker at arbejde inden for. Det klæder os nemlig godt på til at hjælpe dig bedst muligt. Eksempelvis kan vi bedre trække på vores netværk. Ligesom du også opnår en langt bedre sparring med os angående prioritering og tilgangen til mulige jobåbninger.

Jobsøgningskurser med flere deltagere

Naturligvis betyder dette ikke, at jobsøgningskurser med flere deltagere er udelukket. Tværtimod kan kurser med flere deltagere være yderst gavnlige, så længe deltagerne er matchet ud fra deres individuelle jobprofiler. På disse kurser kan du dele dine egne erfaringer samt drage nytte af de andre deltageres erfaringer. Dette giver dig adgang til flere og mere nuancerede perspektiver på jobsøgningen samtidig med, at du udvider dit netværk med ligesindede, der arbejder mod de samme mål som dig selv.

Jobsøgningskurser med flere deltagere

Det nuværende system er stærkt afhængigt af et begrænset antal aktører, der bærer ansvaret for hovedparten af indsatsen for at bringe ledige i job. Denne struktur bør og skal gennemgå en ændring. Der mangler både gennemsigtighed og konkurrence, og disse to faktorer er essentielle for at sikre større værdi for de ressourcer, der investeres.

Der skal være langt større åbenhed omkring udbydere, priser og kvalitet ved. Det kræver, at man åbner op for brugen af flere godkendte aktører i beskæftigelsesindsatsen. Aktørerne skal godkendes på baggrund af faste standarder og dokumenterede resultater, og borgerne skal naturligvis have mulighed for at sammenligne og vurdere aktørerne – herunder, hvilke geografiske områder de dækker, hvilke målgrupper de har erfaring med at hjælpe, deres succesrate med at bringe borgere i beskæftigelse, og borgernes oplevelser med deres indsats. Dette bør gælde for både private rådgivere, jobcentre, a-kasser og eventuelt andre relevante aktører.