Kurser til ledige | Jobsøgningsforløb 1:1

Vores tilbud har til formål at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere , med at komme trygt og hurtigt i job. Vi fungerer som den ekstra støtte, som borgeren har brug for. Vi tilbyder både 1:1-forløb og gruppeforløb. Uanset form, går vi op i den enkelte deltager, og målretter vores forløb til deltagerne.

Kurser til ledige | Jobsøgningsforløb 1:1

Vores tilbud har til formål at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere , med at komme trygt og hurtigt i job. Vi fungerer som den ekstra støtte, som borgeren har brug for. Vores tilbud er derfor naturligvis altid tilpasset den enkelte borger – eksempelvis med udgangspunkt i:

  • Kortlægning af motivation
  • Kortlægning af faglige og personlige kompetencer
  • Afklaring af behov for kompetenceudvikling,, brancheskift o.l.
  • Hjælp til jobsøgning | Jobsøgningsmateriale, netværk, m.m

Vores forløb er ikke standardforløb med forudbestemt indhold og varighed. I stedet tilrettelægger vi forløbet ud fra den enkelte borgers behov. Nogle borgere har f.eks. behov for få, men målrettede aktiviteter, mens andre har behov for flere aktiviteter. Fælles for alle forløb er dog, at de er bygget op omkring hyppige, individuelle samtaler, hvor vi også lægger vægt på at lære den enkelte borger godt at kende, for derved at kunne give borgeren både en god oplevelse af vores hjælp og konkrete jobmæssige resultater.

Vi tilbyder jobcentrene hjælp til deres jobsøgende kandidater. Konkret hjælper vi kandidaten i 1:1-forløb, som er tilpasset kandidatens behov og ønsker.