Handelsbetingelser - Til vores privatkunder

Handelsbetingelser – Til vores privatkunder

Handelsbetingelser – Til vores privatkunder fremgår nedenfor. Salg af ydelser og produkter fra jobspecialist.dk foretages af Sale Alliance, Ejsbølhøj 12, 6100 Haderslev, CVR 29354286. Herefter kaldet jobspecialist.dk. Man kan henvende dig til jobspecialist.dk via kontakt@jobspecialist.dk eller telefonisk til +45 42 92 99 20.

Generelt – Privatkunder

Handelsbetingelser – Til væres privatkunder gælder for alle ydelser og produkter, som bliver leveret af jobspecialist.dk til privatkunder. En privatkunde, er en kunde, der køber en ydelse eller et produkt som privat køb. Når man indgår en aftale med jobspecialist.dk har vi følgende handelsbetingelser:

 • Generelle handelsbetingelser – Til vores privakunder
 • Medlemsbetingelser – Til vores privatkunder. Find dem her

Hvis man, som privatkunde hos jobspecialist.dk, har spørgsmål til ’Handelsbetingelser – Til vores privatkunder’ og/eller ‘Medlemskabsbetingelser – Privatkunder’, er man altid velkommen til at kontakte jobspecialist.dk desangående.

Ydelser og medlemskaber – Privatkunder

Jobspecialist.dk formidler og leverer jobsøgnings- og karrierefremmende ydelser og medlemskaber til privatkunder. Som privatkunde kan man altså købe ydelser, enten som enkeltstående ydelser, eller som et medlemskab. Både køb af enkeltstående ydelser, og køb af medlemskab, er reguleret af vilkårene, som fremgår af ’Handelsbetingelser – Privatkunder’. Derudover er ‘Betingelserne for JobHelper medlemskab’ yderligere reguleret i afsnittet ’Betingelser for medlemskab’ på selve ’JobHelper medlemssiden’.

Tilbud – Privatkunder

Når man har modtaget et tilbud på en eller flere ydelser, gælder tilbuddet altid i 14 dage, efter modtagelsen. Dette gælder uanset, hvordan man har modtaget tilbuddet. Når der er gået 14 dage, frafalder tilbuddet. Såfremt man, som privatkunde, ønsker at sætte ydelsen i gang efter, at de 14 dage er gået, kan det derfor være nødvendigt at udarbejde et nyt tilbud, som tager afsæt i de – på dette tidspunkt – gældende priser og/eller kampagner/tilbud.

Priser – Privatkunder

Jobspecialist.dk’s ydelser og medlemskaber til privatkunder, tilbydes til en fast pris. Man betaler den pris, som fremgår af jobspecialist.dk. Priserne, som er angivet i forbindelse med ydelser og medlemskaber til privatkunder, er altid angivet inklusive moms og gebyrer. Såfremt ydelsen ændrer karakter og omfang, kan der pålægges en yderligere meromkostning til ydelsen. Såfremt det er nødvendigt at pålægge en yderligere merpris, for at færdiggøre den aftale ydelse, bliver privatkunden oplyst om dette på forhånd.

Fortrydelse – Privatkunder

Ved accept af et tilbud, giver man som privatkunde også samtykke til, at levering af ydelsen påbegyndes af jobspecialist.dk. Der ydes ingen fortrydelse eller returret ved køb af følgende typer af ydelser:

 • Ydelser der er individuelt tilpassede
 • Rådgivning, sparring
 • Jobansøgninger, CV’er, LinkedIn-profiler
 • Pakkerløsninger, hvor en eller flere af førnævnte ydelser indgår.
 • Oversættelser af jobsøgningsmateriale.

Dvs. at man ikke kan fortryde eller returnere sit køb, når ydelsen, som man har aftalt, er påbegyndt. Til gengæld tilbyder vi at ændre materialet, hvis en jobansøgning, et CV eller udarbejdelsen af en LinkedIn-profil ikke lever op til ønsker eller forventninger. Såfremt man som privatkunde har modtaget sin ydelse som fysisk print, og fortryder sit køb af selve det fysiske print (gælder altså ikke indholdet på det fysiske print), er det privatkunden selv, der betaler for returnering af de fysiske print. Returneringen er kun mulig, såfremt jobspecialist.dk modtager de fysiske print, i samme form som privatkunden modtog disse. Dvs. at emballagen som de fysiske print ligger inde i, må ikke være brudt I forbindelse med en fortrydelse, vil det oprindelige ekspeditionsgebyr og portoomkostningerne ej heller blive refunderet. Hvis man har fortrudt sit køb, kan man benytte denne standardblanket fra retsinfo.dk.

Reklamation – Privatkunder

Det er muligt at reklamere over vores rådgivning eller ydelsen/erne, man som privatkunde, har modtaget. Reklamationen skal ske ved at skrive til os på kontakt@jobspecialist.dk. Reklamationen skal den indeholde:

 • Begrundelsen for reklamation
 • Dine oplysninger.

Betaling – Privatkunder

Ved individuelt tilpassede ydelser, har man følgende betalingsmuligheder:

 • Bankoverførsel
 • Elektronisk indbetalingskort
 • Kortbetaling
 • MobilePay.

Fortrolighed – Privatkunder

Alle oplysninger, som man afgiver til os, bliver behandlet fortroligt, og iht. dansk lovgivning om persondatabehandling. Læs mere om dette under ’Privatlivspolitik’. Du finder vores privatlivspolitik på hjemmesiden – f.eks. i bunden af siderne på jobspecialist.dk

Leveringstidspunkt – Privatkunder

Leveringstidspunktet tager udgangspunkt i følgende:

 • Tidspunktet for betaling
 • Produktionstiden for den/de konkrete ydelse/r.

Produktionstiden for de enkelte ydelser, finder man under de enkelte ydelser, der fremgår af jobspecialist.dk. Leveringstidspunktet fremgår desuden af tilbud og ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet kan fraviges, efter aftale mellem privatkunden og jobspecialist.dk. Dvs. at leveringstidspunktet kan aftales at være tidligere eller senere, end de leveringstider, der fremgår af jobspecialist.dk. Leveringstidspunktet vil også her fremgå af tilbud og ordrebekræftelse. Vær opmærksom på, at såfremt du indgår aftale om flere ydelser – eksempelvis en jobansøgning og et CV – bliver leveringstudspunktet sat ud fra produktionstiden for hver af ydelserne. Du skal derfor lægge produktionstiderne sammen, for at kende den samlede produktionstid/leveringstid.

Ansvar for ydelser – Privatkunder

Hos jobspecialist.dk kan vi ikke holdes ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser, som er uden for jobspecialists.dk’s kontrol, og som gør at vi ikke kan levere den aftalte ydelse til aftalt tid. Sådanne nedbrud kan f.eks. vedrøre nedbrud i strømforsyning, at internettet er nede, systemhærværk – f.eks. virus og hacking, krigstilstande, pandemier o.l. Vi leverer altid materialet digitalt, og som Microsoft Word-filer og PDF. Jobspecialist.dk kan aldrig garantere, at man kan benytte filerne på alle computere, da anvendelsen altid forudsætter, at man er i besiddelse af software, der kan åbne og læse filerne. Såfremt man ikke kan åbne filerne, er jobspecialist.dk behjælpelig med at finde en løsning, som privatkunden kan bruge. 

Levering – Privatkunder

Som hovedregel, bliver alle ydelser leveret pr. e-mail. Såfremt en privatkunde også ønsker at modtage sin ydelse som fysisk print, er det dog også en mulighed. De medlemsbaserede ydelser, er dog altid undtaget herfra. Dvs. at medlemsbaserede ydelser ikke kan leveres som fysiske print. Ved levering af fysiske print, opkræves altid den faktiske portoomkostning, baseret på ordrens vægt og format. Hertil lægges et ekspeditionsgebyr på DKK 75,00 inkl. moms. Vi sender til hele Danmark, inklusiv til Færøerne og Grønland. Vi sender et fysisk print af ydelsen med PostNord. Vi afsender altid aftalte ordrer, den næstfølgende dag. Aftalte ordrer er lig med ordrer, hvor betaling er modtaget.

   Lovgrundlag og værneting – Privatkunder

   En tvist, som udspringer af en privatkundes køb hos jobspecialisten.dk, er underlagt dansk ret, og bliver indbragt for retten, hvor jobspecialist.dk har hjemsted.

   Klagemuligheder – Privatkunder

   Man kan indgive sin klage over en ydelse, som man har købt hos jobspecialisten.dk til ’Konkurrence- og forbrugerstyrelsens center for klageløsning. Dette sker via www.forbrug.dk. Hvis du er privatkunde med bopæl i et andet EU-land kan man indgive sin plage til EU-kommissionens klageportal. link. Ved angivelse af en klage, skal e-mailadressen kontakt@jobspecialist.dk angives.

   Yderligere bestemmelser – Privatkunder

   Jobspecialist.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl.

   Er du medlem hos jobspecialist?

   Hvis du er medlem hos jobspecialist.dk gælder desuden også vores medlemsbetingelser.  Dvs. at både  ‘Handelsbetingelser – Til vores privatkunder’ samt ‘Medlemsbetingelser – Til vores medlemmer hos jobspecialist gælder. Medlemsbetingelserne fremgår her. 

   Senest opdateret

   Handelsbetingelser – Til vores privatkunder er senest opdateret den 28. februar 2023