Hjælp til jobsøgende via jobcentrene

Vi vil gerne hjælpe alle med at komme godt i job. Uanset baggrund, bør og skal der nemlig være lige adgang for alle. Vores erfaring med at hjælpe jobsøgende kandidater i privat regi, er dog at visse grupper af Danmarks medarbejderreserve møder flere udfordringer med at komme i job – sammenlignet med de fleste jobsøgende kandidater. Nemlig jobkandidater, der har en vis alder, en anden etnicitet end en typisk dansker, eller har et handikap. Derfor har vi taget springet videre for netop at hjælpe disse grupper med at komme godt i job. Her er nemlig en stor reserve af mennesker, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men som på trods af at virksomhederne mangler medarbejdere – har urimelige udfordringer med at komme i job. Vores passion er derfor at hjælpe netop disse grupper af medarbejdere med at komme godt og hurtigt i beskæftigelse.

En alt for stor andel af vores medborgere på 50+ står uden for arbejdsmarkedet, uden nogen som helst grund.

50+ kandidater

At være jobsøgende kan – for de fleste – være både udfordrende og stressende. Dette kan mange jobsøgende kandidater over 50 år nikke genkendende til. Ofte kræver det, at de sender flere ansøgninger end deres yngre kolleger for at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Vi har en vellykket historik med at støtte denne gruppe med at finde job. De bringer en værdifuld kombination af erfaring og motivation med sig, hvilket gør dem til aktive bidragsydere på arbejdspladsen. Ikke så overraskende er de nemlog både dygtige, engagerede og har en omfattende livs- og arbejdserfaring, som beriger enhver virksomhed, de bliver en del af.

Nydanskere er en værdifuld reserve af medarbejdere, der har svært ved at komme i job som de er kvalificerede til.

Nydanske kandidater

Gennem årene har vi haft privilegiet af at støtte mange nydanskere i deres stræben efter at sikre en praktikplads eller drømmejobbet. Desværre har vores erfaring vist, at nydanskere ofte står over for større udfordringer og skal arbejde betydeligt hårdere for at sikre sig kvalificerede stillinger. Dette er en virkelighed, vi ønsker at ændre på. Vi er fast besluttet på at fortsætte med at tilbyde vores ekspertise og ressourcer for at styrke nydanskernes position på arbejdsmarkedet. Vores mål er at skabe et mere retfærdigt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle talentfulde individer, uanset baggrund, har lige muligheder for at forfølge deres professionelle ambitioner.

Alt for mange unge har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette skal vi alle være med til at gøre en indsats for at ændre.

Unge 16-24 år | kandidater

Alt for mange unge i dag står over for betydelige udfordringer, når de skal at etablere sig på arbejdsmarkedet. Også selvom de brænder for at finde beskæftigelse og være økonomisk uafhængige. Det er en opgave, vi alle bør hjælpe de unge med. Hos Jobspecialist møder vi regelmæssigt disse unge mennesker. Vi har allerede haft succes med at hjælpe flere af dem med at opnå beskæftigelse, og vores passion for at fortsætte med at støtte og guide vores unge på deres rejse til jobmarkedet er stort. Ved at samarbejde med de unge og tilbyde dem de nødvendige støtte skaber vi en positiv forandring og åbne døre for deres fremtidige succes.