Kandidater 50+ | Jobsøgning (Basis)

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Basis) kan være løsningen til dig, der ønsker at entrere arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Selvom arbejdsløsheden ikke er højere blandt kandidater 50+ sammenlignet med yngre jobsøgende, kan det nemlig desværre ofte tage længere tid at finde job igen, når man når en alder af 50+. Hos os får du som kandidat over 50 år god støtte og vejledning. Vi  forstår de særlige udfordringer som du kan stå med og arbejder målrettet for at du kommer hurtigt tilbage i job.

Hvad kan du opnå med vores en-til-en hjælp til jobsøgning som 50+ kandidat?

Jobsøgning for 50+ kandidater er kendetegnet ved en udfordring. Nemlig at arbejdsgivere ofte viser en mindre tilbøjelighed til at ansætte denne aldersgruppe sammenlignet med andre. På trods af dette er arbejdsløshedsraten blandt 50+ kandidater ikke højere end hos andre aldersgrupper. Problemet opstår imidlertid, når en person over 50 bliver jobsøgende. Her bliver det nemlig mere udfordrende at genindtræde på arbejdsmarkedet. Denne situation udgør naturligvis en urimelig forhindring for 50+ kandidater. Heldigvis er der tegn på en positiv udvikling blandt arbejdsgivere. Samtidig er dette også en udfordring, som vi er her for at hjælpe dig med.

Få god hjelp til din jobsøgning som kandidat på 50+

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Basis)

Vores ‘Kandidater 50+ | Jobsøgning (Basis) hjælper dig med at komme hurtigt og godt videre i job. Vi hjælper, understøtter, og guider dig, så du får en tryg og positiv start på et nyt kapitel på jobmarkedet. Vores erfaring er, at på trods af mange ligehder fra kandidat til kandidat, er der også mange forkselle. Derfor tilpasser vi alle vores hjælp til den enkelte. Nogle foretrækker en proaktiv tilgang, mens andre trives bedst med en mere traditionel tilgang. Der er også dem, der måske ønsker at skifte job- eller karriereretning helt. Alt dette ser vi på sammen med dig.

Kandidater 50+ | Jobsøgning (Basis)

Målgruppe & varighed

En-til-en jobsøgning er et 30-dages forløb. Forløbet henvender sig til 50+ jobsøgende, der søger stillinger uden ledelsesansvar. Dvs. stillinger uden nogen form for ledelse. Herunder uden fagligt ledelses ansvar, uden projektansvar, uden personaleansvar o.l.

Målsætning

Vores målsætning er altid, at du kommer hurtigt tilbage til et job, som du kan se dig selv i og trives med. For at opnå dette, prioriterer vi at lære dig og dine behov og jobmæssige krav ønsker at kende. 

Dette får du

1 X Brutto-CV

2 x jobansøgninger

2 x CV til jobansøgningerne

1 X LinkedIn-profil (Opdatering/Udarbejdelse)

Sparring på 2 X jobansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet.

5 timers jobsøgningsrelateret sparring.

Fleksibel tilgang

Behovet og ønskerne til den konkrete jobsøgningshjælp kan nemt veksler fra kandidat til kandidat. Det ønskede resultat er dog som oftest det samme. Nemlig at komme tilbage i job hurtigst muligt. For at imødekomme vores kandidater bedst muligt, sammensætter vi vores jobsøgningshjælp ud fra den konkrete kandidat. Nogle kender karrierevejen og har primært behov for at komme hurtigt og godt i gang med deres jobansøgninger, CV og LinkedIn. Andre ønsker sparring angående mulige karriereveje og netværksmuligheder. 

Hvad gør vi?

Vi begynder med at lære dig at kende og du lærer os at kende. Derefter samarbejder vi med dig om at identificere karrierevejen og hvilke specifikke jobmuligheder, der har interesse.

Når du er parat, udarbejder vi dit brutto-CV og identificere to eller flere relevante stillingsopslag, som du kunne tænke dig at søge. Vi udarbejder to jobansøgninger og dertilhørende tilpassede CV’er.

Når du har behov for det – gerne hver unge – snakker vi sammen. Samtalernes indhold veksler. Det kan være om forberedelse til en kommende jobsamtale, gennemgang af jobansøgninger, eller andre relevante emner, der opstår undervejs i forløbet. Vi er her for at støtte og vejlede dig vejledning, uanset hvilke emner du står har behov for at sætte fokus på i forbindelse med din jobsøgning.

Hvad gør du?

Hvis du allerede har tidligere jobansøgninger og et CV, vil vi gerne modtage disse. Hvis ikke, vil vi bede dig om at udfylde vores CV-profil. Det samme gælder for din LinkedIn-profil; hvis du ikke har en, kan du udfylde vores LinkedIn-profilguide. Vi gennemgår materialet for at udarbejde dit brutto-CV og LinkedIn-profil. Undervejs i processen har vi behov for, at du er tilgængelig for yderligere oplysninger og eventuelle uddybende spørgsmål. Vi vil også bede dig om at angive dine tanker og ønsker vedrørende din fremtidige karriere, samt henvise til nogle eksempler på stillingsopslag, der har din interesse.

Tillæg for ledelsesprofiler

Vær opmærksom på, at der er tillæg for kandidater 50+ som søger ledelsesstillinger. Både personaleledelse, projektledelse og andre managementstillinger.