Jobsøgning for 50+ kandidater

Jobsøgning for 50+ kandidater er udfordrende. Medarbejdere, der har rundet de 50 skifter sjældent job. Analyser viser at det kun 13 % af danskere over 55 år fik nyt job året før. Til sammenligning rykkede 40 % af dem under 35 år til et nyt job. Samtidig oplever medarbejdere, der har rundet de 50, at det er svært at komme i job igen, hvis man er blevet ledig. Det er derfor en udfordring – både for den enkelte og vor samfundet. En udfordring som er let at løse, når man ved, hvordan man skal tilgå den.

Dette får du som 50+ kandidat, når vi hjælper dig med at komme godt i job

Jobsøgning for 50+ kandidater

Jobsøgning for 50+ kandidater er kendetegnet ved en udfordring. Nemlig at arbejdsgivere ofte viser en mindre tilbøjelighed til at ansætte denne aldersgruppe sammenlignet med andre. På trods af dette er arbejdsløshedsraten blandt 50+ kandidater ikke højere end hos andre aldersgrupper. Problemet opstår imidlertid, når en person over 50 bliver jobsøgende. Her bliver det nemlig mere udfordrende at genindtræde på arbejdsmarkedet. Denne situation udgør naturligvis en urimelig forhindring for 50+ kandidater. Heldigvis er der tegn på en positiv udvikling blandt arbejdsgivere. Samtidig er dette også en udfordring, som vi er her for at hjælpe dig med at tackle.

50+ kandidater | Godt videre i job

Vores hjælp tager altid udgangspunkt i dig som kandidat, og vi går op i at lære dig at kende, så vi bliver bedre rustede til at støtte netop din jobsøgning på bedst mulig vis. Vores målsætning er dog altid den samme, nemlig at hjælpe dig som 50+ kandidat med at opnå succes og finde dit næste job hurtigt og effektivt.

Jobsparring | Vi er din wingman

Alle vores jobsparrings-tilbud har fokus på konkret jobsøgning målrettet den enkelte kandidat. Vi ser os som din ’wingman’i jobsøgningsprocessen. Det vil sige, at vi prioriterer højt, at du både får løbende personlig rådgivning og vejledning, at vi grundigt har afdækket dine kompetencer og jobrelaterede styrker, og at du oplever at få god og effektiv hjælp til at udarbejde jobsøgningsmateriale til stillinger, som du ønsker at søge.

Fleksibel sparring, ud fra dine behov

Som din ’wingman’ er vi til rådighed, når du har behov for det. Dvs. at selv om vi altid aftaler rammerne for den løbende sparring, er det vigtigt, at vi er din sparringspartner når du har behov for det. Du vil derfor ikke opleve at vi går op i at tælle minutter og timer for vores hjælp. Vi vil nemlig meget hellere stræbe efter at understøtte dig, når du har brug for det. Det er sådan vi skaber værdi, når vi understøtter jobsøgning for 50+ kandidater.

Jobsøgningsmaterialet | Dit salgsværktøj

Vi lægger stor vægt på, at dit jobsøgningsmateriale er af høj kvalitet og fremhæver både dine faglige og personlige styrker på bedste vis. Uanset indgangen til dit næste job vil du ofte blive bedt om at sende dit CV, ofte sammen med en ansøgning, og mange arbejdsgivere vil også undersøge din LinkedIn-profil. Dit jobsøgningsmateriale udgør din ’salgstale’ og kan ofte være afgørende for, om du bliver inviteret til jobsamtale.

Derfor er det også vigtigt, at tilpasse jobsøgningsmaterialet til stillingen som man søger. Naturligvis kan der være elementer som kan genbruges eller blot omskrives. Især når stillingerne minder meget om hinanden. Meget ofte er det dog nødvendigt at starte lidt forfra med både CV og ansøgning. Hvor man i CV’et så prioriterer om omskriver, ud fra brutto-CV’et.

Jobsøgningsforløb tilpasses altid til den enkelte kandidat.

Jobsøgningsforløb | Intro

Det er vigtigt, at du er tryg ved både os og det forløb som vi tilbyder dig. Vi prioriterer derfor at lære dig at kende og finde ud af, hvordan et forløb vil fungere bedst for dig. Så selv om alle vores forløb tager udgangspunkt i en grundskabelon, lægger vi vægt på en fleksibel og tilpasset tilgang, der fungerer godt for dig. Det er nemlig meget forskelligt, hvad der fungerer bedst. Nogle har det bedst med at prioritere netværk højt, mens andre ikke ønsker at prioritere dette. Nogle har stort behov for kontakt efter behov, mens andre har det bedst med at kontakten er st i system. Alt dette finder vi ud af i fællesskab i forløbet ‘Jobsøgning for 50+ kandidater.

Kompetencevurdering | Grundig gennemgang og sparring

Indledningsvis gennemgår vi dine ønsker og muligheder i forhold til, hvilke brancher og stillinger, du ønsker at arbejde inden for. Dette kendskab gør det nemlig muligt at stille langt mere skrarpt på, hvordan netop dine kompetencer og styrker kan anvendes hos relevante arbejdsgivere. 

Hvad skal jeg nu? Skal jeg evt. skifte branche, jobindhold?

Analyse af jobmuligheder

Jobsøgningspakke

Så snart du er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælger to eller flere stillinger, som du ønsker at søge. Til de to prioriterede stillinger udarbejder vi CV’er og ansøgninger. Sideløbende arbejder vi desuden med din LinkedIn-profil, såfremt den giver god mening at bringe i spil i din jobsøgning.

Ansøgning | CV | LinkedIn

Så snart du er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV og klargøre din LinkedIn-profil. Derudover prioriteres to eller flere relevante stillinger, som du ønsker at søge. Til de to prioriterede stillinger udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er. Vi arbejder på materialet indtil du kan godkende det.

1 X brutto-CV

2 X jobansøgninger

2 X CV’er målrettet til konkrete stillinger

1 X LinkedIn-profil.

Netværk

Du får god hjælp til at kortlægge og aktivere netværk, og vi har løbende fokus på, hvilke netværk vi kan gavne af og hvordan vi griber dem an. Samtidig gør vi brug af egne netværk.

Sparring

Vi udarbejder en plan for støtte og sparring. Planen tilpasses så den opfylder dine behov. Nogle ønsker f.eks. en meget struktureret plan, mens andre ønsker en mere fleksibel tilgang. Vores fornemmeste opgave er dog altid ‘at have din ryg’. Derfor er vi til rådighed når du har behovet. Dvs. at vi tæller hverken minutterne eller timerne for vores sparring, men er der når du ønsker det.

Når alder bliver en udfordring som jobsøgende

50+ jobsøgende møder aldersmuren

Alder er en af de største udfordringer jobsøgende møder, så snart de har rundet de 50. Udover at det naturligvis er i strid med ligestillingsloven, er det et kæmpe spild af yderst kompetente og erfarne ressourcer, og helt meningsløst, når vi ved at denne gruppe af jobsøgende både har kompetencerne, erfaringen, og interessen, samtidig med at virksomhederne kalder på mere arbejdskraft.

Den gode nyhed for 50+ jobsøgende

Virksomhederne vil gerne ansætte 50+ kandidater

Tal viser, at der ikke er forskel på denne gruppe og andre aldersgrupper, hvad angår arbejdsløshed. Samtidig er antallet af 50+ i beskæftigelse steget markant gennem de senere på. Med andre ord har virksomhederne fået øjnenen op for den store værdi som modne kandidater kan tilføre virksomheden. Virksomhederne vil derfor meget gerne hyre den ‘modne’ arbejdskraft. Der er bare nogle områder, man som 50+ jobsøgende skal være særligt opmærksom på.

Måden man tilgår jobsøgningen kan være afgørende

Italesæt dit aktiv som medarbejder

Hvis man som jobsøgende går med tanker om, at man er for gammel, vil dette afspejle sig i jobsøgningen. Det er derfor vigtigt at definere sig selv som et stort aktiv og italesætte dette.

Vær opmærksom på værdien af netværk

Samtidig skal man være meget opmærksom på mulighederne i at bruge netværk. Der findes mange gode muligheder for at bruge netværk i jobsøgningen – også netværk, der er målrettet til 50+ kandidaterne. Dette er de unge i dag rigtig gode til at benytte sig af, mens vi ældre har en tendens til at overse jobmulighederne som netværk giver.

Nogle virksomheder er bedre match

Det kan også være en fordel at skele til, hvilke virksomheder man søger job i. Der er undersøgelser, der viser, at der er flest 50+ kandidater i virksomheder, hvor chefen/erne også har ramt en moden alder, og hvor der i forvejen er ansat en del medarbejdere på 50+. Noget, der kan forklares med, at netop disse arbejdspladser godt ved, hvad denne gruppe medarbejdere står for og kan bidrage med.