En-til-en-jobsøgningshjælp til unge 16-24-årige

En-til-en jobsøgningshjælp til unge i alderen 16 til 24 år, hvor tager os af den unge jobsøgende fra start til slut og yder omfattende støtte gennem hele jobsøgningsprocessen. Dette inkluderer alt fra udarbejdelse af professionelle jobsøgningsmaterialer som CV’er og ansøgninger til at identificere og kontakte relevante virksomheder. Vi tror på, at hver ung jobsøgende har unikke behov og styrker, og vores mål er at sikre, at de får den individuelle støtte, de har brug for, for at opnå succes på arbejdsmarkedet. Vi arbejder tæt sammen med den unge for at identificere deres færdigheder, interesser og jobønsker og tilpasser jobsøgningen til deres konkrete behov.

Hvad får en ung mellem 16-24-år ud af vores målrettede en-til-en forløb?

Jobsøgning målrettet unge 16-24-årige

Hvad får en ung person ud af et en-til-en jobsøgningsforløb?

At få fodfæste på arbejdsmarkedet kan være en stor udfordring for mange unge mennesker af forskellige årsager. For det første kan manglende erfaring være en hindring, da mange arbejdsgivere foretrækker ansøgere med tidligere arbejdserfaring. Derudover kan en manglende uddannelse eller kvalifikationer også gøre det svært for unge at konkurrere med mere erfarne ansøgere. Desuden kan den økonomiske usikkerhed og konkurrence på arbejdsmarkedet skabe stress og bekymring, hvilket kan påvirke den unges selvtillid og motivation.

Den rette hjælp til unge på vej ind i voksenlivet

At træde ind i voksenlivet er en udfordrende tid for mange unge. De står over for store beslutninger om valg af uddannelse eller job, og hvor de bliver mødt med høje krav, hvad enten det handler om job eller uddannelse. Samtidig skal de navigere i et spirende voksenliv, hvor de skal etablere et solidt økonomisk fundament for at kunne stå på egne ben. Nogle unge oplever overgangen som overvældende, især hvis de mangler støtte og ressourcer fra baglandet.

Individuel støtte til unge 16-24-årige

Vi tilbyder personlig støtte fra vores erfarne jobspecialister, der altid møder den unge kandidat i øjenhøjde og tilpasser hjælpen efter individuelle behov. Vi lytter opmærksomt til den unges udfordringer og frustrationer, især når det handler om at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vores naturlige fokus ligger på at identificere den unges styrker og muligheder, som de måske selv har svært ved at se.

Motivation og troen på egne evner og muligheder

Jobsøgning er udfordrende, og påvirker let den unges motivation og tro på egne evner. Vi er her for at motivere og støtte den unge, så de føler sig bedre rustet til at håndtere udfordringerne og finde vej til arbejdsmarkedet. Vi går i dybden med kandidatens jobsøgningsmateriale og tilpasser det løbende til de specifikke jobmuligheder, den unge kandidat ønsker at forfølge. Samtidig arbejder vi målrettet på at aktivere og udvide den unges sociale netværk ved at bringe vores eget netværk i spil.Vi er kort sagt de unges wingman.

Vi er opsøgende og prioriterer netværk

Manglende netværk og adgang til jobmuligheder er også en hyppig udfordring for unge mennesker, der forsøger at etablere sig på arbejdsmarkedet. Det kræver ofte støtte og ressourcer for at overvinde disse udfordringer. Derfor gør vi også meget for at aktivere og udvide den unges sociale netværk. Vi opsøger både nye og eksisterende netværk.