Outplacement (Standard) Kom godt videre med din karriere

Outplacement (Standard) Kom godt videre er en perfekt løsning til dine opsagte medarbejdere. Med outplacementforløbet kan du nemlig være sikker på, at medarbejderen får den bedst tænkelig sparring, hjælp og støtte i forbindelse med jagten efter en ny god ansættelse.

Outplacement (Standard) Kom godt videre med karrieren

Hjælp din opsagte medarbejder godt videre med vores Outplacement (Standard) program. Med Outplacement (Standard) sikrer vi, at din medarbejder får kompetent, effektiv og professionel støtte til at finde deres næste stilling. Vores tilgang fungerer som en skræddersyet støtte gennem hele jobsøgningsprocessen, hvor vi agerer som medarbejderens personlige karriererådgiver. Dette inkluderer individuel vejledning og sparring, hjælp til udarbejdelse af ansøgninger, CV og LinkedIn-profil, samt udvikling af en skræddersyet jobsøgningsstrategi, der tager udgangspunkt i medarbejderens egne jobsøgningspræferencer samt medarbejderens jobmæssige mål og ønsker. Kort og godt et jobsøgningsforløb, der for de fleste kandidater kan garantere et nyt job.

Målgruppe og varighed

Outplacement (Standard) er et tre-måneders forløb (90 dage), der henvender sig til medarbejdere, der arbejder i stillinger uden nogen form for ledelsesansvar – fagligt såvel som personalemæssigt.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at stille os dine spørgsmål. Vi besvarer dem så godt vi kan, helt uforpligtende.

Outplacement (Basis) Godt videre i arbejdslivet

Mere om Outplacement (Standard)

Outplacement (Standard) er et forløb til opsagte medarbejdere. Medarbejderen får individuel og professionel jobsparring, i tre måneder. Konkret hjælper vi medarbejderen med at komme godt videre fra en opsigelse og tilbage til job. Indledningsvis hjælper vi medarbejderen med den krise, som han eller hun ofte befinder sig i efter en opsigelse. Vi er der til at besvare spørgsmål og til at hjælpe med at få klarhed over alle de spørgsmål og uvisheder, som medarbejderen står med. Når medarbejderen er parat, sætter vi – i tæt samarbejde med medarbejderen – gang i arbejdet med at få medarbejderen tilbage i job. Denne del af forløbet indeholder en lang række værktøjer, som du kan læse mere om.

Outplacement - Når opsigelsen er en realitet.

Professionaliseret jobsøgning

I tre måneder modtager medarbejderen individuel og professionel karriererådgivning. Vores fokus er at hjælpe medarbejderen med en vellykket overgang fra opsigelse til ny beskæftigelse. Vi er til rådighed for at besvare spørgsmål og skabe klarhed .Vi lægger jobsøgningsstrategien, udarbejder jobsøgningsmateriale, og støtter og guider kandidaten hele vejen. Når kandidaten er parat, kickstarter vi jobsøgningen, og trækker i alle tråde og netværk som matcher kandidatens profil og karriereønsker

Målsætningen er altid nyt job

Vores primære mål er altid at hjælpe medarbejderen med at finde ny beskæftigelse. Vi investerer derfor alle vores ressourcer i at kickstarte jobsøgningsprocessen så hurtigt som muligt. Samtidig lægger vi vægt på at skræddersy jobsøgningsprocessen i samarbejde med den enkelte medarbejder. Det er nemlig meget forskelligt og i høj grad individuelt, hvad medarbejderne trives med som jobsøgende. Samtidig vælger nogle at ændre karriereretning, hvilket påvirker forløbet.

Forløb tilpasses altid til kandidaten

Nogle kandidater foretrækker at fokusere på at udbygge deres netværk, mens andre ønsker at bruge ansøgninger som deres primære indgang til næste job. Der er også dem, der ønsker at udforske nye karrieremuligheder, mens andre allerede har en klar idé om, hvilke stillinger de ønsker at forfølge. Derudover har nogle kandidater behov for at arbejde dybdegående med CV’et, mens andre allerede har dette på plads. Af den grund tilpasser vi altid forløbet, så det matcher kandidatens behov og ønsker.

Outplacement (Standard) Hvad er det?

Målgruppe & varighed

Outplacement (Standard) er målrettet kandidater, der har behov for at komme godt fra start med jobsøgningen. Dette gælder naturligvis selve jobsøgningsmaterialet, men i høj grad også ved at få den tryghed, som en jobsøgningspartner kan give kandidaten, i en hård og usikker periode, som en opsigelse typisk medfører. Outplacement (Standard) forløber over 60 dage.

Outplacement (Standard) er et jobsøgningsforløb på 60 dage, målrettet kandidater, der er blevet opsagt af deres arbejdsgiver. Det er naturligvis altid den enkelte kandidat, der er omdrejningspunktet i Outplacement (Standard). Derfor sammensætter vi altid Outplacement-forløbet til den konkrete kandidat. Dog indeholder alle vores Outplacementforløb nogle grundelementer:

Grundelementer i outplacement (Standard)

  • 1 brutto-CV
  • 4 ansøgninger
  • 4 CV’er til ovenstående jobansøgninger
  • 1 LinkedIn-profil (Udarbejdelse/opdatering).
  • Professionel gennemgang af 4 ansøgninger, som kandidaten, i aftaleperioden udarbejder
  • 10 timers jobsøgningsrelateret rådgivning og sparring.
  • Adgang i 60 dage til vores kartotek med professionelle ansøgninger og CV-skabeloner.
  • Fast sparringspartner, som kandidaten løbende kan søge råd og vejledning hos.

Hvad gør vi?

Indledningsvis lægger vi vægt på at lære vores kandidat at kende, og at kandidaten lærer os at kende. Dernæst prioriterer vi, sammen med kandidaten at finde ud af, hvilken retning han/hun ønsker at karrieren skal gå, og hvilke jobs kandidaten ønsker at forfølge.

Så snart vores kandidat er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælge to eller flere relevante stillinger, som kandidaten ønsker at søge. Til fire af stillingsopslagene udarbejder vi ansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er.

Hver uge afholder vi en ’samtale’ med kandidaten. Samtalen tager udgangspunkt i kandidatens behov og ønsker. Det kan f.eks. være at kandidaten er inviteret til en jobsamtale, og ønsker at forberede jobsamtalen sammen med os. Det kan også være, at kandidaten er i gang med at udarbejde en eller flere jobansøgninger, som han/hun ønsker at vi gennemgår og snakker igennem. Det kan også være at samtalen skal handle om noget helt tredje eller fjerde.

I Outplacement (Standard) tilbyder vi desuden at gennemgå fire ansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet. Vi gennemgår ansøgningerne, og kandidaten modtager en professionel tilbagemelding. Tilbagemeldingen følger samme proces som vores service Ansøgning (Basis).

Hvad gør du?

Konkret har vi behov for, at du sender os tidligere jobansøgninger samt CV’er. Hvis du ikke har noget jobsøgningsmateriale, kan du i stedet udfylde vores CV-profil. Hvis du ligeledes heller ikke har en LinkedIn-profil, vil vi bede dig om at udfylde vores LinkedIn-profilguide. Vi gennemgår materialet med henblik på at udarbejde dit brutto-CV og LinkedIn-profilen. Du kan forvente, at vi undervejs får behov for at stille dig uddybende spørgsmål. Derudover vil vi hurtigt i forløbet spørge ind til dine tanker og ønsker i relation til din fremtidige karriere. Ligesom vi vil bede dig henvise til nogle eksempler på stillingsopslag, som kan have din interesse.

Send os dine spørgsmål eller ring til os

Du kan ringe til os på telefon 42 92 99 20 eller sende os dine spørgsmål ved via vores formular under vores kontaktside. Det er selvfølgelig ganske uforpligtende, og vi vil gøre vores bedste for at besvare alle dine spørgsmål.

Outplacementprocessen er rammeværket for vores hjælp til opsagte medarbejdere.