Kurser til ledige | Jobsøgningskursus til mindre grupper af  ledige borgere

Vi hjælper kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere , med at komme trygt og hurtigt i job. Vi fungerer som den ekstra støtte, som borgeren har brug for. Vi tilbyder f.eks. kurser for mindre grupper, hvor vi tilpasser forløbet til hver enkelt deltager. Alle deltagere får derfor god og brugbar støtte, der skal munde ud i at borgeren kommer godt i job.

Kurser til ledige | Jobsøgningskurser til mindre grupper af ledige borgere

Vores tilgang til jobsøgningsforløb er ikke standardiseret med forudbestemt indhold og fast varighed. Hvert forløb er omhyggeligt tilrettelagt ud fra den enkelte borgers unikke behov. Vi anerkender, at forskellige borgere har varierende behov; nogle har brug for målrettet assistance, f.eks. med jobsøgningsmateriale, mens andre har behov for støtte til jobsamtaler, personlig proaktivitet, eller at finde en helt ny karriereretning.

Der kan også opstå situationer, hvor det bliver klart undervejs, at en justering af retningen er nødvendig. Derfor muliggør vi tilpasning af forløbene med forskelligt indhold og varighed. Dette inkluderer fleksibilitet til at forkorte eller forlænge forløbet afhængigt af den enkelte borgers behov for støtte i retning mod beskæftigelse, uddannelse eller praktik.

  • Kortlægning af motivation
  • Kortlægning af faglige og personlige kompetencer
  • Afklaring af behov for kompetenceudvikling,, brancheskift o.l.
  • Hjælp til jobsøgning | Jobsøgningsmateriale, netværk, m.m

Fælles for alle forløb er, at de er bygget op den enkelte deltager.

Vi tilbyder jobcentrene hjælp til deres jobsøgende kandidater. Konkret hjælper vi kandidaten i 1:1-forløb, som er tilpasset kandidatens behov og ønsker.