Outplacement (Premium) Godt og professionelt outplacement

Outplacement (Executive) baner vejen til ny karriere ved at give din opsagte leder en jobpartner, der udelukkende fokuserer på at genetablere lederens karriere. Samtidig med at din afskedigede leder får den rette hjælp, bidrager du til at styrke det positive indtryk af din virksomhed, og dermed styrke dit employer brand.

Outplacement (Premium) Godt of professionelt outplacement

Outplacement (Premium) har et formål, og det er at iværksætte initiativer, der får din opsagte leder videre med deres karriere og jobmæssige ambitioner. En fremtid som vi former sammen med den opsagte leder ved at sætte fokus på nye jobmuligheder og karriereveje, og hvor vi lægger en jobsøgningsstrategi, der både matcher lederens jobsøgningspræferencer og understøtter lederens karrieremæssige mål og ønsker. Kort og godt et outplacement-forløb, der for de fleste kandidaters vedkommende, resulterer i at de hurtigt kommer i nyt job.

Målgruppe og varighed

Outplacement (Premium) er et tre-måneders forløb, der henvender sig til ledelsesprofiler – enten i form af fagligt ledelsesansvar og/eller personaleansvar.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at stille os dine spørgsmål. Vi besvarer dem så godt vi kan, helt uforpligtende.

Outplacement (Premium)

Mere om Outplacement (Premium)

Outplacement (Executive) er et forløb til opsagte medarbejdere i managementstillinger, ledere, chefer, direktører o.l. Outplacement (Executive) adskiller sig fra vores andre forløb. Dels fordi vejen til næste ledelsesstilling typisk følger andre spor end traditionel jobsøgning, og dels fordi der er færre stillinger at søge, hvilket skærper konkurrencen og højner kravene til hver enkelte lederkandidat. Alt dette stiller vi skarp på i vores (Outplacement (Executive), og vi er kompromisløse i både at støtte og udfordre lederen. Alt sammen med et fokus, og det er at opfylde kandidatens karrieremæssige ambitioner.

Outplacement - Når opsigelsen er en realitet.

Professionaliseret jobsøgning

Outplacement (Premium) er et forløb, der tilpasses lederen. Vores primære mål er altid at hjælpe lederen god videre med at forfølge deres karrieremæssige ambitioner. Vi investerer derfor alle vores ressourcer i at kickstarte processen så hurtigt som muligt. Når ambitioner, mål og ønsker er på plads, lægger vi strategien for at opfylde ambitionerne, samt udvælger de værktøjer som skal hjælpe med at opfylde ambitionerne. Både strategi og værktøjer tilpasses kandidatens præferencer.

Målsætningen er altid nyt job

Vores primære mål er altid at hjælpe medarbejderen med at finde ny beskæftigelse. Vi investerer derfor alle vores ressourcer i at kickstarte jobsøgningsprocessen så hurtigt som muligt. Samtidig lægger vi vægt på at skræddersy jobsøgningsprocessen i samarbejde med den enkelte medarbejder. Det er nemlig meget forskelligt og i høj grad individuelt, hvad medarbejderne trives med som jobsøgende. Samtidig vælger nogle at ændre karriereretning, hvilket påvirker forløbet.

Forløb tilpasses altid til kandidaten

Nogle kandidater foretrækker at fokusere på at udbygge deres netværk, mens andre ønsker at bruge ansøgninger som deres primære indgang til næste job. Der er også dem, der ønsker at udforske nye karrieremuligheder, mens andre allerede har en klar idé om, hvilke stillinger de ønsker at forfølge. Derudover har nogle kandidater behov for at arbejde dybdegående med CV’et, mens andre allerede har dette på plads. Af den grund tilpasser vi altid forløbet, så det matcher kandidatens behov og ønsker.

Outplacement (Premium) Hvad er det?

Outplacement (Premium) er et jobsøgningsforløb på 90 dage, målrettet kandidater, der er blevet opsagt. Forløbet går grundlæggende ud på at hjælpe en kandidat godt videre til hans/hendes næste job. Det er naturligvis altid den enkelte kandidat, der er omdrejningspunktet i Outplacement (Premium). Derfor sammensætter vi altid Outplacement-forløbet til den konkrete kandidat. Dog indeholder alle vores Outplacement-forløb nogle grundelementer, og som vi tilbyder alle kandidater, der vælger Outplacement (Premium).

Målgruppe og varighed

Outplacement (Premium) er målrettet kandidater, der har behov for at komme godt fra start med jobsøgningen, og som ønsker at være sikker på at komme hurtigt videre til næste job. Dette understøtter vi, både i forbindelse med jobsøgningsmaterialet, og i høj grad også ved at give kandidaten den tryghed og hjælp, der skal til for at få kandidaten godt igennem en opsigelse, der alt andet lige altid er en hård periode, forbundet med stor usikkerhed. Outplacement (Premium) forløber over 90 dage.

Grundelementer i Outplacement (Premium)

  • 1 brutto-CV
  • 6 jobansøgninger
  • 6 CV’er til ovenstående jobansøgninger
  • 1 LinkedIn-profil (Udarbejdelse/opdatering).
  • Professionel gennemgang af 6 jobansøgninger, som kandidaten, i aftaleperioden udarbejder
  • 15 timers jobsøgningsrelateret rådgivning og sparring.
  • Fast sparringspartner, som kandidaten løbende kan søge råd og vejledning hos.

Hvad gør vi?

Indledningsvis lægger vi vægt på at lære vores kandidat at kende, og at kandidaten lærer os at kende. Dernæst prioriterer vi, sammen med kandidaten at finde ud af, hvilken retning han/hun ønsker at karrieren skal gå, og hvilke jobs kandidaten ønsker at forfølge.

Dette naturligvis kun når kandidaten har behov for det. For nogle af vores kandidater, er det nemlig meget klart fra start, hvilken retning han/hun ønsker at gå. Uanset, tager vi altid snakken herom.

Så snart vores kandidat er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælge relevante stillinger, som kandidaten ønsker at søge. Til i alt seks stillingsopslag udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er.

Hver uge afholder vi en ’samtale’ med kandidaten. Denne samtale tager udgangspunkt i kandidatens behov og ønsker. Det kan f.eks. være at kandidaten er inviteret til en jobsamtale, og ønsker at forberede jobsamtalen sammen med os. Det kan også være, at kandidaten er i gang med at udarbejde en eller flere jobansøgninger, som han/hun ønsker at vi gennemgår og snakker igennem. Det kan også være at samtalen skal handle om noget helt tredje eller fjerde.

I Outplacement (Premium) tilbyder vi desuden at gennemgå seks jobansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet. Vi gennemgår jobansøgningerne, og kandidaten modtager en professionel tilbagemelding. Tilbagemeldingen følger samme proces som vores service ’Jobansøgning (Basis).

Hvad gør du?

Konkret har vi behov for, at du sender os tidligere jobansøgninger samt CV’er. Hvis du ikke har noget jobsøgningsmateriale, kan du i stedet udfylde vores CV-profil. Hvis du ligeledes heller ikke har en LinkedIn-profil, vil vi bede dig om at udfylde vores LinkedIn-profilguide. Vi gennemgår materialet med henblik på at udarbejde dit brutto-CV og LinkedIn-profilen. Du kan forvente, at vi undervejs får behov for at stille dig uddybende spørgsmål. Derudover vil vi hurtigt i forløbet spørge ind til dine tanker og ønsker i relation til din fremtidige karriere. Ligesom vi vil bede dig henvise til nogle eksempler på stillingsopslag, som kan have din interesse.

Outplacementprocessen er rammeværket for vores hjælp til opsagte medarbejdere.