CV – Professionel hjælp til dit CV (Standard)

CV – Professionel hjælp til dit CV (Standard), kan være den perfekte løsning til dig, der er i gang med jobsøgngingen. Og måske har du allerede overvejet muligheden! Med ansøgning (Standard) udarbejder vi dit CV, og vi arbejder indtil du kan godkende CV’et Vi går selvfølgelig grundigt til opgaven og CV (Standard), er til ansøgninger målrettet stillinger uden ledelsesmæssigt ansvar.

Professionel hjælp til dit CV (Standard)

Få professionel hjælp til dit CV (Standard). Send os dit CV, jobhistorik eller en link til din LinkedIn-profil sammen med et relevant jobopslag. Vi går i dybden med dit CV, og kortlægger dine kompetencer, din erfaring og personlige profil. Hvis du skal bruge CV’et til en konkret stilling, sammenholder vi dit CV med stillingsopslaget og din jobansøgning – hvis du vel at mærke har en jobansøgning. Derefter udarbejder vi et nyt CV til dig, som du modtager til gennemgang. Når du kan godkende dit CV, sender vi dig en fil, som er klar til at sende til jobbet, som du ønsker at søge.

Levering 5 arbejdsdage.

1.200,00 kr.

Få professionel hjælp til at udarbejde dit CV.

CV (Standard) Hvad er det ?

CV (Standard) er en service til dig, der selv ønsker at alliere dig med en professionel CV-skribent, der både udarbejder og opsætter dit CV. Vi udarbejder dit CV, med udgangspunkt i dit eget oplæg til CV’et. Når du kan godkende det nye CV, modtager du en fil, der er klar til at anvende i din jobsøgning.

Du er ny som jobsøgende

Det kan være, at det er nyt for dig at udarbejde CV’er, og ønsker at komme godt fra start, uden selv at lægge mange timer i det. For de fleste er det meget tidskrævende at udarbejde (gode)  CV’er. Ikke mindst i den første periode, hvor man typisk, ikke har nogen erfaring. Samtidig er CV’et meget vigtigt, da de fleste arbejdsgivere screener kandidaterne ud fra CV’et.

Behov for ny motivation

Det kan også være, at du er træt af at nørde med dit CV, og har brug for friske og professionelle øjne, der kan hjælpe dig tættere på jobsamtalen. En anden god grund, er at du ‘bare’ skal have det der job, som du brænder for, og derfor ønsker hjælp til at få jobsamtalen i hus.

Målgruppe

Du kan benytte dig af CV (Standard), når du søger stillinger uden ledelsesmæssigt- og/eller projektledelsesansvar.

Proces: Hvad gør vi?

Vi går i dybden med dit CV, og kortlægger dine kompetencer, din erfaring, og personlige profil. Hvis du skal bruge CV’et til en konkret stilling, sammenholder vi dit CV med stillingsopslaget, og meget gerne også med din jobansøgning – hvis du vel at mærke har en jobansøgning eller et oplæg til jobansøgningen. Med udgangspunkt i vores kortlægning udarbejder vi et nyt CV til dig. Når vi har udarbejdet første oplæg til dit nye CV, modtager du dette til gennemgang. Oplægget vil vi bede dig om at gennemgå. Med udgangspunkt i dine forbedringsforslag udarbejder vi endnu et oplæg til dit CV. Når du kan godkende dette oplæg, sender vi dig en fil, som er klar til at bruge til din jobsøgning.

Proces: Hvad gør du?

Du sender os dit nuværende CV, eller oplæg til CV, og eventuelt også en jobansøgning samt et relevant jobopslag.