Ikke gode til at ansætte 50+ kandidater

Ikke gode til at ansætte 50+ kandidater. Det hører vi igen og igen. Her kommer vi ind på udfordringerne for 50+ kandidater på arbejdsmarkedet og betydningen af arbejdsgivernes opmærksomhed på denne gruppe. Selvom ledigheden blandt 50+ kandidater ikke er højere end andre grupper, oplever de sværere ved at komme tilbage i beskæftigelse. For at imødegå dette kan 50+ kandidater fokusere på at forstå og matche arbejdsgiverens behov gennem en målrettet tilgang til stillingsopslag og jobsøgningsmateriale. Dette hjælpe med at demonstrere deres værdi og relevans for jobbet, og er noget som vi hos Jobspecialist er knivskarpe til.

Arbejdsgivere skal blive bedre til at ansætte 50+ kandidater

50+ kandidater oplever, at de rammer muren som jobsøgende når de har rundet de 50. Det kan der være flere årsager til. Dette er også en debat, der blusser op jævnligt. For selv om ledigheden blandt 50+ kandidater ikke er større, sammenlignet med andre grupper, så er det noget sværere – hos 50+ kandidaterne – at komme tilbage i beskæftigelse. Dette viser undersøgelser fra Beskæftigelsesministeriet. I betragtning af arbejdsgivernes højtråbende sang om mangel på arbejdskraft, er det hul i hovedet, og arbejdsgiverne bør derfor være meget mere opmærksomme på dette, når de skal ansætte en ny kandidat.

50+ kandidater kan selv gøre en forskel

Heldigvis er der mulighed for at 50+ kandidater kan reducere perioden uden beskæftigelse. Her er det vigtigste værktøj stillingsopslaget og jobsøgningsmaterialet. For 50+ kandidaterne bliver det nemlig særlig vigtigt at være skarp på, hvad arbejdsgiveren efterspørger, når de opslår en stilling. Dernæst bliver det afgørende at være meget skarp på, hvordan kompetencerne, erfaringerne, og personlige styrker matcher arbejdsgiverens krav og ønsker. Udover at gøre det meget let for arbejdsgiveren at se dit match til stillingen, demonstrerer det også, at du virkelig forstår jobbet og kan tilføre værdi og resultater.

Italesæt dit aktiv som kandidat til jobbet

Hvis man som jobsøgende bekymrer sig om, at man er for gammel, vil dette nemt afspejle sig i jobsøgningen. Det er derfor vigtigt at definere sig selv som et stort aktiv og italesætte dette. Hvordan man gør det beror selvfølgelig på arbejdsgivernes krav og ønsker i forbindelse med den konkrete stilling.

Italesæt dit aktiv som kandidat til jobbet

Hvis man som jobsøgende går med tanker om, at man er for gammel, vil dette afspejle sig i jobsøgningen. Det er derfor vigtigt at definere sig selv som et stort aktiv og italesætte dette. Hvordan man gør det beror selvfølgelig på arbejdsgivernes krav og ønsker i forbindelse med den konkrete stilling.

Vær opmærksom på værdien af at anvende netværk

Samtidig skal man være meget opmærksom på mulighederne i at bruge netværk. Der er mange gode muligheder for at bruge netværk i jobsøgningen – også netværk, der er målrettet til 50+ kandidater. Dette er de unge i dag rigtig gode til at benytte sig af, mens vi ældre har en tendens til at overse jobmulighederne som netværk giver.

Nogle arbejdsgivere er et bedre match

Det kan også være en fordel at skele til, hvilke virksomheder man søger job i. Der er undersøgelser, der viser, at der er flest 50+ kandidater i virksomheder, hvor chefen/erne også har ramt en moden alder, og hvor der i forvejen er ansat en del medarbejdere på 50+. Noget, der kan forklares med, at netop disse arbejdspladser ved godt, hvad denne gruppe medarbejdere står for og kan bidrage med. Så selv om arbejdsgivere går under ‘Ikke gode nok til at ansætte 50+ kandidater’ så gælder det langt fra alle.