Jobsøgning målrettet personer med udenlandsk baggrund

Der er mange superdygtige kandidater, der grundet deres udenlandske baggrund, oprindelse, eller rødder, oplever at skulle kæmpe en hel del ekstra for at komme igennem nåleøjet, i konkurrencen med danske kandidater. Dette på trods af, at de har de samme kompetencer, er yderst pligtopfyldende og hårdtarbejdende. 

Derfor er det vores hjertesag at hjælpe jobsøgende med en udenlansk baggrund

50+ kandidater | Godt videre i job

Vores hjælp tager altid udgangspunkt i dig som kandidat, og vi går op i at lære dig at kende, så vi bliver bedre klædt på til at understøtte netop dig. Vores målsætning er dog altid den samme, nemlig at du som 50+ kandidat kommer godt og hurtigt i mål med at finde dit næste job.

Kompetencevurdering | Grundig gennemgang og sparring

Du opnår et komplet overblik over dine kompetencer, erfaringer og personlige styrker. Vi går i dybden med din kompetenceprofil. Med udgangspunkt i dine kompetencer går vi videre til næste step, som er at kortlægge hvilke stillinger og brancher, du ønsker at arbejde i.

Job- og brancheprofil

Med afsæt i kompetenceprofilen kortlægger vi mulige stillinger og brancher som du ønsker job i. Vi udvælger konkrete stillinger, som du kan søge. 

Hvad skal jeg nu? Skal jeg evt. skifte branche, jobindhold?

Valg af fremtidig karrierevej

Analyse af jobmuligheder

Kortlægning af netværk.

Jobsøgningspakke

Så snart du er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælge to eller flere relevante stillinger, som du ønsker at søge. Til de to prioriterede stillinger udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er.

Jobsøgningsmateriale

Så snart du er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV og klargøre din LinkedIn-profil. Derudover prioriteres to eller flere relevante stillinger, som du ønsker at søge. Til de to prioriterede stillinger udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er. Vi arbejder på materialet indtil du kan godkende det.

1 X brutto-CV

2 X jobansøgninger

2 X CV’er målrettet til konkrete stillinger

1 X LinkedIn-profil.

Sparring & netværk

Du får god hjælp til at kortlægge og aktivere dine netværksmuligheder, og vi er løbende opmærksomme på hvordan netværket kan aktiveres. Samtidig får du løbende sparring, ud fra dine behov og ønsker. Vi hjælper dig når du har behov, med de ‘opgaver’ som du efterspørger.

Løbende individuel støtte og sparring

Du får en plan for vores individuelle støtte og sparring. Vores fornemmeste opgave er dog, at ‘have din ryg’. Derfor er vi til rådighed når du har behovet. Dvs. at vi tæller hverken minutterne eller timerne for vores sparring, men er der når du ønsker det.

Når alder bliver en udfordring som jobsøgende

50+ jobsøgende møder aldersmuren

Alder er en af de største udfordringer jobsøgende møder, så snart de har rundet de 50. Udover at det naturligvis er i strid med ligestillingsloven, er det et kæmpe spild af yderst kompetente og erfarne ressourcer, og helt meningsløst, når vi ved at denne gruppe af jobsøgende både har kompetencerne, erfaringen, og interessen, samtidig med at virksomhederne kalder på mere arbejdskraft.

Den gode nyhed for 50+ jobsøgende

Virksomhederne vil gerne ansætte 50+ kandidater

Tal viser, at der ikke er forskel på denne gruppe og andre aldersgrupper, hvad angår arbejdsløshed. Samtidig er antallet af 50+ i beskæftigelse steget markant gennem de senere på. Med andre ord har virksomhederne fået øjnenen op for den store værdi som modne kandidater kan tilføre virksomheden. Virksomhederne vil derfor meget gerne hyre den ‘modne’ arbejdskraft. Der er bare nogle områder, man som 50+ jobsøgende skal være særligt opmærksom på.

Måden man tilgår jobsøgningen kan være afgørende

Italesæt dit aktiv som medarbejder

Hvis man som jobsøgende går med tanker om, at man er for gammel, vil dette afspejle sig i jobsøgningen. Det er derfor vigtigt at definere sig selv som et stort aktiv og italesætte dette.

Vær opmærksom på værdien af netværk

Samtidig skal man være meget opmærksom på mulighederne i at bruge netværk. Der findes mange gode muligheder for at bruge netværk i jobsøgningen – også netværk, der er målrettet til 50+ kandidaterne. Dette er de unge i dag rigtig gode til at benytte sig af, mens vi ældre har en tendens til at overse jobmulighederne som netværk giver.

Nogle virksomheder er bedre match

Det kan også være en fordel at skele til, hvilke virksomheder man søger job i. Der er undersøgelser, der viser, at der er flest 50+ kandidater i virksomheder, hvor chefen/erne også har ramt en moden alder, og hvor der i forvejen er ansat en del medarbejdere på 50+. Noget, der kan forklares med, at netop disse arbejdspladser godt ved, hvad denne gruppe medarbejdere står for og kan bidrage med.

50+ kandidater

Dette får du som 50+ kandidat, når vi hjælper dig med at komme godt i job igen

50+ kandidater | Godt videre i job

Vores hjælp tager altid udgangspunkt i dig som kandidat, og vi går op i at lære dig at kende, så vi bliver bedre klædt på til at understøtte netop dig. Vores målsætning er dog altid den samme, nemlig at du som 50+ kandidat kommer godt og hurtigt i mål med at finde dit næste job. Indledningsvis prioriterer vi at kortlægge din kompetenceprofil og hvilke typer af stillinger og hvilke brancher du ønsker at arbejde i Dernæst går vi i gang med at udarbejde et forslag til jobsøgningsmateriale. Netværksmulighederne er også en vigtig del af vores tilbud. Ligesom du også kan være sikker på at vi løbende sparrer omkring jobsøgningen.

Den gode opstart

Vores hjælp tager altid udgangspunkt i dig som kandidat, og vi går op i at lære dig at kende, så vi bliver bedre klædt på til at understøtte netop dig. Vores målsætning er dog altid den samme, nemlig at du som 50+ kandidat kommer godt og hurtigt i mål med at finde dit næste job. Indledningsvis prioriterer vi at kortlægge din kompetenceprofil og hvilke typer af stillinger og hvilke brancher du ønsker at arbejde i Dernæst går vi i gang med at udarbejde et forslag til jobsøgningsmateriale. Netværksmulighederne er også en vigtig del af vores tilbud. Ligesom du også kan være sikker på at vi løbende sparrer omkring jobsøgningen.

Så snart vores kandidat er parat, går vi i gang med at udarbejde et brutto-CV samt udvælge to eller flere relevante stillinger, som kandidaten ønsker at søge. Til to af stillingsopslagene udarbejder vi jobansøgninger og tilhørende (tilpassede) CV’er.

50+ forløb tilpasses til den enkelte kandidat

Hver kandidat er unik. Vi sammensætter derfor altid vores forløb ud fra kandidatens behov, ønsker, og muligheder. 

Job & branche | Kortlægning

Hvad skal jeg nu? Skal jeg evt. skifte branche, jobindhold?

Valg af fremtidig karrierevej

Analyse af jobmuligheder

Kortlægning af netværk

Job- og brancheprofil

Med afsæt i kompetenceprofilen kortlægger vi mulige stillinger og brancher som du ønsker job i. Vi udvælger konkrete stillinger, som du kan søge. 

Kompetencevurdering | Grundig gennemgang & sparring

Du opnår et komplet overblik over dine kompetencer, erfaringer og personlige styrker. Vi går i dybden med din kompetenceprofil. Med udgangspunkt i dine kompetencer går vi videre til næste step, som er at kortlægge hvilke stillinger og brancher, du ønsker at arbejde i.

Jobsøgningsmateriale

Vi udarbejder forslag til dit CV, din LinkedIn, og ansøgning. Vi arbejder på materialet indtil du kan godkende materialet. Når du søger konkrete stillinger hjælper vi med at målrette dit jobsøgningsmateriale til stillingerne.

  • 1 brutto-CV
  • 2 jobansøgninger
  • 2 CV’er til ovenstående jobansøgninger
  • 1 LinkedIn-profil (Udarbejdelse/opdatering).
  • Professionel gennemgang af 2 jobansøgninger, som kandidaten udarbejder.
  • Netværksplan og igangsætning
  • Løbende jobsøgningsrelateret rådgivning og sparring.
  • Gennemgang af to ansøgninger som kandidaten selv har udarbejdet.

Netværk

Du får god hjælp til at kortlægge og aktivere dine netværksmuligheder . Ligesom alle øvrige processer, er dette en aktivitet som vi løbende understøtter dig i.

Løbende individuel støtte og sparring

Du får en plan for vores individuelle støtte og sparring. Vores fornemmeste opgave er dog, at ‘have din ryg’. Derfor er vi til rådighed når du har behovet. Dvs. at vi tæller hverken minutterne eller timerne for vores sparring, men er der når du ønsker det.