Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser – Til vores medlemmer hos jobspecialist fremgår nedenfor. Salg af ydelser og produkter fra jobspecialist.dk foretages af Sale Alliance, Ejsbølhøj 12, 6100 Haderslev, CVR 29354286. Herefter kaldet jobspecialist.dk. Man kan henvende dig til jobspecialist.dk via denne mail eller telefonisk til +45 42 92 99 20.

Generelt – Medlemmer

Medlemsbetingelser – Til vores medlemmer hos jobspecialist gælder for alle medlemsydelser og medlemsprodukter, som bliver leveret af jobspecialist.dk. Et medlem, er en kunde, der tilmelder sig vores medlemsservices. Udover medlemsbetingelserne gælder også vores handelsbetingelser. Handelsbetingelserne fremgår her

Generelt gælder desuden følgende for vores medlemmer
 • Som medlem står du inde for, at oplysningerne, som du har angivet i forbindelse med din registrering til dit medlemskab, er korrekte og sandfærdige. Såfremt oplysningerne ændrer sig, er du desuden forpligtet til at meddele ændringerne til jobspecialist.dk.
 • Så snart, at du har tilvejebragt betalingsoplysningerne korrekt, og din betaling er gået igennem hos jobspecialist.dk, er du oprettet som medlem. Du modtager i den forbindelse en e-mail med oplysninger om medlemskabet, som du har valgt.
 • Muligheden for at anvende det valgte medlemskab, afhænger af at du har adgang til en egnet internetforbindelse. Det er dit ansvar som medlem at sikre, at du har en egnet internetforbindelse.

Fortrydelse – Medlemmer

Ved accept af et tilbud, giver man som privatkunde også samtykke til, at levering af ydelsen påbegyndes af jobspecialist.dk. Der ydes ingen fortrydelse eller returret ved køb af følgende typer af ydelser:

 • Medlemsydelser

Desuden gælder det også for følgende ydelser til privatkunder

 • Ydelser der er individuelt tilpassede
 • Rådgivning, sparring
 • Jobansøgninger, CV’er, LinkedIn-profiler
 • Pakkerløsninger, hvor en eller flere af førnævnte ydelser indgår.
 • Oversættelser af jobsøgningsmateriale.

Hvis man har fortrudt sit køb, kan man benytte denne standardblanket fra retsinfo.dk.

  Brug af medlemskab – Privatkunder

  Som medlem får du en personlig – ikke-eksklusiv – og begrænset adgang til medlemstjenesten. Dvs. at det ikke er andre end dig, som medlem, der må gøre brug af medlemsstjenestens ydelser og indhold.

  Som medlem må du aldrig:
  • Reproducere, duplikere, kopiere, videresælge, eller udlåne indhold og services fra din adgang til medlemstjenesten.
  • Udlåne eller videresælge din adgang til medlemstjenesten.
  • Anvende medlemskabet eller din brugeradgang til ulovlige eller upassende formål.
  • Lade andre anvende medlemskabet – hverken til lovlige elle ulovlige eller upassende formål.
  • Anvende dit medlemskab og tilhørende indhold i undervisning eller andre fora.

  Ændringer af medlemsindholdet eller -platform

  Som medlem accepterer man medlemstjenestens ændringer, forårsaget af nedenstående scenarier.

  • jobspecialist.d har ret til – uden varsel – at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller omstruktureringer – midlertidige såvel som permanente – af enhver funktion, der er tilknyttet til medlemstjenesten og -platformen.
  • Såfremt jobspecialist.dk foretager ændringer, der væsentligt ændrer eller reducerer platformens funktionaliteten, skal jobspecialist.dk dog varsle medlemmet om dette senest 3 dage, inden ændringerne. Undtaget herfra er ændringer, som er nødvendige for at afhjælpe et aktuelt eller forventet brud på sikkerheden. Jobspecialist.dk vil i disse situationer altid efterstræbe at give berørte medlemmer besked herom, uden ophold.

  Medlemstjenestens indhold – Privatkunder

  • Brugeradgang til platformen, hvis dette er en del af medlemskabet som man har valgt
  • Adgang til det antal dokumenter og filer, som følger af det valgte medlemskab.
  • Rabatter på ydelser, såfremt rabatter på ydelser, indgår i det valgte medlemskab
  • Adgang til en valgfri ydelse, såfremt en ydelse, indgår i det valgte medlemskab.
  • Bemærk dog at en valgfri ydelse ikke kan bruges forud, men kan opspares, såfremt ydelsen ikke er anvendt den indeværende måned.
  • Bemærk også at når medlemskabet udløber, bortfalder opsparede og/eller ikke-anvendte ydelser. Dette betyder at opsparede og/eller ikke-anvendte ydelser ikke kan gøres til genstand for tilbagebetaling eller udbetaling. Ligesom et medlem heller ikke kan kræve levering af ydelsen efter at medlemskabet er udløbet.

  Rabatter ifm. medlemskaber – Privatkunder

  Som medlem kan du få tilbudt at købe enkeltstående ydelser med rabat, og som kun gælder for medlemmer. Rabatten og ydelserne kan afhænge af den valgte medlemstype. Det er ikke muligt for et medlem at anvende rabatkuponer eller tilbud, oveni disse rabatter.

  E-mail og kode – Privatkunder

  Du skal oplyse en e-mail og et kodeord, for at få adgang til medlemstjenesten. Derudover kan vi bede om dit telefonnummer. E-mailen og kodeordet, som du anvender til din adgang til medlemsstjenesten, er fortrolige, og du må derfor aldrig videregive disse til tredjeparter. Med rimeligt varsel, kan jobspecialist.dk kræve, at du ændrer kodeordet. I den forbindelse accepterer du, at ændringen forårsager en midlertidig afbrydelse af din adgang til medlemsstjenesten. 

  Din medlemsadgang er personlig – Privatkunder

  Adgangen til dit medlemskab er personligt. Din adgang må således ikke anvendes af andre, videregives til andre, eller deles med andre.

  Mistanke om misbrug af medlemsadgang – Privatkunder

  Får du mistanke om at din adgang, i form af e-mail og kode bliver misbrugt af andre end dig selv, er du forpligtet til, uden ophold, at underrette jobspecialist.dk om dette. Samtidig er du også forpligtet til at ændre din kode med det samme. Ved begrundet mistanke om, at din e-mail og/eller kode er blevet afsløret eller misbrugt, har jobspecialist.dk ret til, uden ophold, at forhindre uautoriseret eller ulovlig adfærd. Det betyder at jobspecialist.dk har ret til at deaktivere medlemsstjenesten og/eller gøre medlemsstjenesten utilgængelig for dig.

  Sikkerhed og anonymitet – Privatkunder

  Jobspecialist.dk’s medlemsplatform har funktionaliteter, der:

  • Administrerer adgangskoderne.
  • Sender og gemmer adgangskoder sikkert og krypteret.
  • Følger gældende regler for beskyttelse af brugernavn, adgangskoder og andre personlige data.

  Betaling af medlemskab – Privatkunder

  Ved køb af en medlemskab, har man følgende betalingsmuligheder:

  • Kortbetaling
  • MobilePay.

  Når en privatkunde har købt og betalt sit medlemskab, får privatkunden adgang til medlemskabets ydelser. En medlemssaftale, som man har indgået, betales altid forud. Såfremt du har indgået. enaftale om et medlemskab uden binding, udløber medlemskabet uden at du som proivatkunde skal foretage dig yderligere. Er du privatkunde, og har vlat et medlemskab, der er en løbende aftale. Gælder, at du kan opsige dit medlemskab med en måneds varsel plus indeværende måned. Medlemmer, der hat et løbende medlemskab bliver opkrævet månedligt, hver efterfølgende måned. Betalingen bliver løbende trukket, hver måned, indtil medlemmet opsiger sin medlemsaftale. Månedlige medlemskaber er uden binding. Dog betaler medlemmet, ved opsigelse, måneden ud plus løbende måned. Betalinger kan ikke refunderes. Ligesom refusion heller ikke kan gives for delvist brugte, ubrugte eller resterende medlemsperioder. Såfremt et medlem uretmæssigt ikke overholder betalingerne, har jobspecialist.dk ret til at inddrive gælden.

  Priser medlemskaber – Privatkunder

  Jobspecialist.dk kan ændre priserne for et løbende medlemskab. I den forbindelse skal prisændringerne varsles senest 30 dage inden de træder i kraft. Prisændringerne varsles altid via e-mail, som en meddelelse på medlemsstjenesten eller på en anden hensigtsmæssig måde.

  Undtagelser

  Såfremt prisændringerne skyldes ændrede skatter, afgiver, valutakursudsving, beslutninger fra myndighederne, der har indflydelse på medlemstjenestens omkostninger, ændringer i priserne hos tredjemand, kan priserne ændres med kortere varsel end de 30 dage, når prisstigningen svarer til omkostningerne svarende til omkostningerne, der er forårsaget af ovenstående.

  Opsigelse og annullering af medlemskab

  Såfremt et medlem har et løbende medlemskab, kan medlemmet kan altid opsige eller annullere sit medlemskab. Opsigelsen eller annulleringen sker under medlemmets profil. Opsigelsen eller annulleringen sker altid med udgangspunkt i vilkårene herfor, og som er beskrevet under afsnittet ’Betaling af medlemskab – Privatkunder’. Et medlem kan også vælge at annullere eller opsige et løbende medlemskab, ved at sende en skriftlig opsigelse til jobspecialist. En opsigelse eller annullering af et løbende medlemskab kan ikke ske på anden vis.

  Et medlemskab som gælder for en begrænset periode, og som automatisk udløber efter denne periode, kan ikke opsiges.

  Lovgrundlag og værneting – Privatkunder

  En tvist, som udspringer af en privatkundes køb hos jobspecialisten.dk, er underlagt dansk ret, og bliver indbragt for retten, hvor jobspecialist.dk har hjemsted.

  Klagemuligheder – Privatkunder

  Man kan indgive sin klage over en ydelse, som man har købt hos jobspecialisten.dk til ’Konkurrence- og forbrugerstyrelsens center for klageløsning. Dette sker via www.forbrug.dk. Hvis du er privatkunde med bopæl i et andet EU-land kan man indgive sin plage til EU-kommissionens klageportal. link. Ved angivelse af en klage, skal e-mailadressen kontakt@jobspecialist.dk angives.

  Yderligere bestemmelser – Privatkunder

  Jobspecialist.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl.

  Senest opdateret

  Medlemsbetingelser – privatkunder er også senest opdateret den 28. februar 2022