Kurser til ledige | Jobsøgningsforløb

Kurser til ledige | Jobsøgningsforløb

Vores tilbud har til formål at hjælpe jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere , med at komme trygt og hurtigt i job. Vi fungerer som den ekstra støtte, som borgeren har brug for. Vores tilbud er derfor naturligvis altid tilpasset den enkelte borger – eksempelvis med udgangspunkt i:

Motivationsstyrkelse

Hjælp til jobsøgning | Jobsøgningsmateriale, netværk, m.m

Afklaring af behov for kompetenceudvikling,, brancheskift o.l.

Individuelt tilrettelagte forløb

Vores forløb er ikke standardforløb med forudbestemt indhold og varighed. I stedet tilrettelægger vi forløbet ud fra den enkelte borgers behov. Nogle borgere har f.eks. behov for få, men målrettede aktiviteter, mens andre har behov for flere aktiviteter. Fælles for alle forløb er dog, at de er bygget op omkring hyppige, individuelle samtaler.

Rekruttering af gode kandidater. Vi kan hjælpe dig med at rekruttere nye medarbejdere.

Kurser til ledige | Jobsøgningsforløb

Individuelt tilpassede jobsøgningsforløb

Vores tilgang til jobsøgningsforløb er ikke standardiseret med forudbestemt indhold og fast varighed. Hvert forløb er omhyggeligt tilrettelagt ud fra den enkelte borgers unikke behov. Vi anerkender, at forskellige borgere har varierende behov; nogle har brug for målrettet assistance, f.eks. med jobsøgningsmateriale, mens andre har behov for støtte til jobsamtaler, personlig proaktivitet, eller at finde en helt ny karriereretning.

Der kan også opstå situationer, hvor det bliver klart undervejs, at en justering af retningen er nødvendig. Derfor muliggør vi tilpasning af forløbene med forskelligt indhold og varighed. Dette inkluderer fleksibilitet til at forkorte eller forlænge forløbet afhængigt af den enkelte borgers behov for støtte i retning mod beskæftigelse, uddannelse eller praktik.

Vi går et ekstra skridt

Vi tager naturligvis udgangspunkt i borgerens situation, behov, og muligheder. Det første vi gør er derfor at lære borgeren at kende, og kortlægge borgerens job- og/eller karrieremæssige ønsker og muligheder. Derefter går vi i dybden med borgerens faglige, erfaringsmæssige og personlige styrker. Efterfølgende lægger vi planen for, hvordan vi kommer i mål.

Kort og godt tilpasser vi vores forløb til den enkelte, og fungerer som en sparringspartner, der er med hele vejen , og som går et ekstra skridt for at få borgeren trygt og godt videre i job.