Jobsøgningskursus til unge 16-24-årige

Jobsøgningskursus til unge unge 16-24-årige kan være en rigtig god investering. At få fodfæste på arbejdsmarkedet kan nemlig være en enorm udfordring for helt unge mennesker. Alene jobsøgningsmaterialet kan virke helt uoverskueligt. For hvordan griber man det egentlig an, når man udarbejder ansøgninger og CV? Der kan selvfølgelig være masser af inspiration at hente online. Ligesom ens nære netværk også kan være en god hjælp. Dette er helt sikkert også løsningen for nogle, men langt fra alle kan klare sig med det.

Hvad får du som ung mellem 16-24-år ud af at gennemgå et forløb om jobsøgning?

Jobsøgning målrettet unge 16-24-årige

Jobsøgningskursus unge 16-24-årige

Introduktion

Vi vil gerne lære dig at kende

Vi lægger stor vægt på at lære vores deltagere godt at kende. Derfor tilbyder vi personlige samtaler med alle deltagere, der ønsker det. Formålet er at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor deltagerne oplever, at deres situation og behov bliver mødt. Ved at lære deltagerne bedre at kende – og de os – kan vi bedre målrette og tilpasse vores forløb til deltagerne. Vores mål er at sikre, at alle deltagere får mest muligt ud af forløbet. Vi kan ikke på forhånd specificere, hvordan de personlige samtaler tilbydes. Det beror altid på, hvem vi underviser på ‘ Jobsøgningskursus til unge 16-24-årige’ og hvor vi underviser. Nogle gange kan det være bedst via Zoom, mail eller lignende. Andre gange har vi mulighed for at afholde de personlige samtaler ude på lokationerne.

Jobprofil (Personlige styrker)

Personlige styrker og svagheder

At identificere styrker og svagheder udgør en vigtig del af jobsøgningen. Det handler nemlig i høj grad om at overbevise arbejdsgiverne om, at du har præcis de personlige styrker, som arbejdsgiveren efterspørger. Derved bliver dine personlige styrker til en ’personlig kvalifikation’. At fokusere på dine styrker gør, at du kan præsentere dig som en selvbevidst kandidat, der ved hvordan dine styrker kan bidrage positivt til jobbet. Under en jobsamtale vil mange arbejdsgivere også spørge ind til dine svagheder. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på disse. Det er på ingen måde en svaghed at erkende svagheder. Tværtimod viser det, at du er reflekterende og har selvindsigt, hvilket arbejdsgivere værdsætter. At anerkende en begrænsning viser nemlig evnen til personlig udvikling. Som hjælp til kortlægning af dine styrker kan deltagerne supplere med nogle gratis tests: F.eks.:

Styrketest hos Via Institute on Character (Man skal oprette en gratis profil)

Persontypetesten hos Jobindex.

Vi samler op på dine styrker og demonstrerer, hvordan du kan prioritere disse fra job til job. Det er nemlig sjældent, at du har mulighed for at fremhæve alle dine styrker, ligesom styrkerne du fremhæver, ofte er forskellige fra job til job.

Jobprofil (Faglige styrker)

Faglige kompetencer | Viden og færdigheder

Dine faglige kompetencer er en kombination af viden og færdigheder som er relevante for opgaverne, som arbejdsgiveren har behov for at du kan løse. Denne viden og færdigheder kan du have opnået på mange forskellige måder. Du kan sågar have masser af færdigheder og viden, fordi du har en bedsteforælder, der er håndværker eller bruger meget tid i haven, og som har lært dig alt det som han/hun ved om dette. Du kan også have gode færdigheder fordi du har deltaget i forskellige skoleprojekter. F.eks. temauger, hvor I skulle X og Y. Det kan også være, at du har haft et fritidsjob eller har en fritidsinteresse som har givet dig færdigheder, der er relevante for arbejdsgiveren.

Når vi arbejder med at kortlægge kompetencer og viden hos unge mellem 16 og 24 år, gør vi det ud fra nogle emneområder som unge ofte har været i berøring med, og hvad de unge herigennem har lært. Det kan f.eks. være via:

Skoleopgaver og -projekter

Praktikforløb & temauger

Job og/eller fritidsjob

Hobby, fritidsinteresser, andet.

Vi samler på dine faglige kompetencer og demonstrerer, hvordan man du prioritere disse fra job til job.

Jobsøgningsmateriale

CV | Opbygning, indhold og vinkling

Her lærer du at udarbejde dit CV. Vi gennemgår CV’ets elementer og kommer med eksempler på hvordan du kan vinkle indholdet i dit CV. Du kommer altså til at udarbejde dit eget CV. Du får også adgang til vores CV-skabeloner og som du anvende til dit personlige CV.

Ansøgning | Opbygning, indhold og vinkling

Her lærer du at udarbejde din ansøgning. Vi går i dybden med:

Ansøgning | Struktur, indledning, afslutning & indhold

Motivation | Hvorfor er du særligt interesseret i jobbet, og hvorfor vil være god til opgaverne?

  Ansøgninger | Opfordret versus uopfordret, personlig henvendelse og videoansøgning.

   Deltagerne får mulighed for at  udarbejde to selvvalgte ansøgninger. Den ene er uopfordret og den anden er til et selvvalgt stillingsopslag. Du får adgang til vores kartotek af ansøgninger, og som du kan anvende som inspiration.

   Jobsamtale

   Forberedelse

   Hvordan kan du forberede dit til jobsamtalen? Og hvilke spørgsmål kan du evt. øve hjemmefra.

   Få oplysninger om arbejdspladsen

   Hvordan kan du indlede samtalen?

   Hvilke spørgsmål kan du forvente at få?

   Hvilke spørgsmål har du evt. selv?

   Hvordan er du til selve samtalen?

   Hvad får du ud af jobsøgningsforløbet?

   Introduktion

   Ved mindre gruppeforløb vil vi meget gerne lære lidt om dig. Hvad er dine interesser og ønsker? Hvad kunne du godt tænke dig vores hjælp til? Hvordan kan vi bedst hjælpe dig?

   Stillingsopslag

   Lær at luge ud i stillingsopslaget

   Identificer arbejdsgivers krav og ønsker

   Prioritering af arbejdsgivers krav og ønsker?

   Jobprofil

   Personlige kompetencer | Styrker og svagheder

   Faglige kompetencer | Viden og færdigheder

   Erfaringer | Fritidsjob, frivilligt job, skoleopgaver og -projekter m.m.

   Jobsamtalen

   Hvordan forbereder du en jobsamtale?

   Hvilke spørgsmål kan du stille?

   Hvilke spørgsmål kan du stille?

   Jobsøgninsmateriale

   CV | Opbygning, indhold og vinkling

   Ansøgning | Opbygning, indhold og vinkling

   LinkedIn | Muligheder og netværk.

   Adgang til 200+ ansøgninger

   Når du har deltaget i et af vores jobsøgningskurser, får du mulighed for at anvende fores 200+ ansøgninger som inspiration til din jobsøgning. Du får også adgang til et udpluk af CV-skabeloner som du frit kan benytte når du udarbejder dit CV.